Woningbouwplan in Othene-Zuid

AM Zeeland realiseert in samenwerking met de Gemeente Terneuzen dit 108 hectare groot unieke woningbouwplan Othene-Zuid.

Deze ontwikkeling voorziet in de bouw van ruim 1200 woningen, scholen en winkelvoorzieningen gelegen in een natuurlijke groene en waterrijke omgeving.Het plan is bijzonder gunstig gelegen ten oosten van de Otheense kreek. Het wordt doorsneden door de Laan van Othene, de hoofdverbindingsweg. Hierdoor ontstaan er twee plandelen, de Rietlanden en de Waterlanden. De Rietlanden bestaat uit exclusieve kavels, de Waterlanden worden gedomineerd door het wonen rondom de Zaamkreek. Actuele informatie over dit unieke woningbouwplan vindt u op de website van AM Zeeland.