Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: uw gemeente controleert adressen

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.  

Wat is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit?

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP is bijvoorbeeld adresfraude mogelijk. Maar ook misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kan de gemeente mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Kan een adresonderzoek bestaan uit een huisbezoek?

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek.
Om zo min mogelijk bewoners lastig te vallen gebeurt een huisbezoek pas als er serieuze twijfel is. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. Ook moeten de onderzoekers zich legitimeren.

Kan mijn adres worden onderzocht?

Het kan gebeuren dat we uw adres onderzoeken. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.
Blijkt uit het onderzoek dat wijziging van de BRP-registratie nodig is? De gemeente zal dit aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht de registratie te wijzigen. De gemeente heeft hier geen toestemming van de betrokkene voor nodig. Een wijziging kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Ben ik verplicht om een verhuizing door te geven?

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP. Wie verhuist moet dat binnen 5 dagen na verhuizing melden aan de gemeente. Wilt u weten of u goed staat ingeschreven? Log in met uw DigiD op de website van mijnoverheid en controleer uw gegevens. Zijn uw gegevens niet juist? Geef de juiste gegevens door aan team Publiekszaken. Vermoedt u dat u het slachtoffer bent van adresfraude? Vraag dan om een adresonderzoek.

Aanvullende informatie

Bekijk het filmpje over het samen aanpakken van adresfraude.

Op onze webpagina over Bestuurlijke Boete vindt u meer informatie over uw verplichtingen en de kans op een boete.

In voorkomende gevallen kan de gemeente gebruik maken van internet en social media voor het onderzoek.