Kernprofielen

Met de 11 kernprofielen wordt invulling gegeven aan de behoefte om jaarlijks inzicht te krijgen in de eigenheid van verschillende kernen in de gemeente Terneuzen. De profielen laten geen visie zien op de toekomst van de kern, maar zijn uitsluitend een weergave van statistische informatie. Gegevens over demografie en wonen hebben hier hun plek gekregen. Ontwikkelingen vanuit het verleden en prognoses voor de toekomst zijn in beeld gebracht. De in de kernprofielen genoemde cijfers en statistieken zijn afkomstig van Burgerzaken, CBS en de BAG. De 11 kernprofielen zijn terug te vinden via deze link.