Straatnamen

Het College van Burgemeester en Wethouders geeft nieuwe straten een naam. De straatnamencommissie adviseert daarbij. Deze commissie komt één- tot tweemaal per jaar bij elkaar.

Er is een register met alle bestaande straatnamen van de gemeente . Dit register kunt u bekijken op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Neem contact met ons op. In de toekomst komt dit register ook digitaal beschikbaar.
 

Idee voor een nieuwe straatnaam?

Legt de gemeente bij u in de buurt nieuwe straten aan? Of staat de naam van een bestaande straat ter discussie? Wilt u uw mening geven over de naam die een bepaalde straat krijgt? Dan kunt u een voorstel voor de straatnaam bij ons indienen.

Voorstel indienen

In uw voorstel voor de straatnaam (of –namen) geeft u duidelijk aan waarom u deze naam aanbeveelt. U kunt uw voorstel via het contactformulier indienen. Een voorstel kunt u ook toesturen via een brief. Ter verduidelijking kunt u een plattegrond toevoegen. Het College van Burgemeester en Wethouders bepaalt uiteindelijk welke straatnaam (of -namen) ingevoerd worden.

Voorwaarden

Een straatnaam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De naam moet duidelijk, niet te lang en herkenbaar zijn;
  • De straat moet in de openbare ruimte liggen;
  • De naam mag niet al in gebruik zijn in de gemeente;
  • De straatnaam moet passen bij de omgeving. Denk hierbij aan themawijken, zoals een 'bloemenbuurt' of een 'schilderwijk';
  • Bij namen van personen geldt:
    • De persoon is al langere tijd overleden (geldt overigens niet voor leden van het Koninklijk Huis)
    • De persoon is algemeen (h)erkend door verschillende maatschappelijke groepen uit de lokale bevolking.
Straatnaambord kapot?

Een kapot straatnaambord (of ander verkeersbord) meldt u als een Melding Openbare Ruimte. Doe een Melding Openbare Ruimte.