Straatnamen

Het college van Burgemeester en Wethouders geeft nieuwe straten een naam. Zij worden daarbij geadviseerd door de straatnamencommissie. Deze commissie komt één- tot tweemaal per jaar bij elkaar.

Er is een register waarin alle bestaande straatnamen van de gemeente zijn geregistreerd. Dit register kunt u inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 0115 of een verzoek indienen via het contactformulier. In de toekomst komt dit register ook digitaal beschikbaar. 

Idee voor een nieuwe straatnaam?

Legt de gemeente bij u in de buurt nieuwe straten aan? Of staat de naam van een bestaande straat ter discussie? Wilt u inspraak in de naam die een bepaalde straat krijgt? Dan kunt u een voorstel voor de straatnaam bij ons indienen.

Voorstel indienen

Een voorstel voor de straatnaam (of –namen) dient u in via het contactformulier of via een brief, waarbij u duidelijk de beweegredenen vermeldt. Ter verduidelijking kunt u een plattegrond toevoegen. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk welke straatnaam (of -namen) ingevoerd worden.

Voorwaarden

Een straatnaam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De naam moet duidelijk, niet te lang en herkenbaar zijn;
  • De straat moet in de openbare ruimte liggen;
  • De naam mag niet al in gebruik zijn in de gemeente;
  • De straatnaam moet passen bij de omgeving. Denk hierbij aan themawijken, zoals een 'bloemenbuurt' of een 'schilderwijk';
  • Als het om de naam van een persoon gaat, moet deze persoon langere tijd geleden overleden zijn en algemeen (h)erkend worden door verschillende maatschappelijke groepen uit de lokale bevolking. Leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven vernoemd worden.
Straatnaambord kapot?

Een kapot straatnaambord (of ander verkeersbord) meldt u als een Melding Openbare Ruimte.