Erkenning (ongeboren) kind

U kunt een kind erkennen dat nog geen wettelijke ouder heeft. Ook als u de niet-biologische ouder of duomoeder bent. Erkennen kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Erkenning is niet nodig als u een kind krijgt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap; u heeft dan automatisch wettelijk ouderschap.
Voor het erkennen van uw kind maakt u bij ons een afspraak om langs te komen aan de balie.

Concreet betekent erkenning:

 • U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.
 • U krijgt beiden het ouderlijk gezag, tenzij u tijdens de erkenning aangeeft dat maar één ouder het gezag moet krijgen.

Afspraak maken

 

Voorwaarden
 • U bent minimaal 16 jaar oud.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is. En welke documenten u daarvoor nodig heeft.
 • Overige voorwaarden
Meenemen
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van de erkenner en van de moeder.
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Gaat het om uw eerste kind? En wilt u dat uw kind de achternaam krijgt van de erkenner? Dan moet de moeder meekomen. Als er nog meer kinderen volgen uit dezelfde relatie, dan krijgen deze kinderen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. De moeder hoeft dan niet mee te komen voor de erkenning. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan voldoende.
 • Als u in het buitenland gewoond heeft: een bewijs dat u niet getrouwd bent.
 • Geld; u betaalt bij de aanvraag met pin of contant. Kosten zijn € 16,60.
Krijg ik door erkenning ook het ouderlijk gezag?

Door erkenning krijgt u automatisch beiden het ouderlijk gezag over het kind. Als u niet beiden het ouderlijk gezag wilt hebben, dan kunt u dit bij de gemeente regelen tijdens de erkenning. Het is dan wel noodzakelijk dat u allebei persoonlijk langskomt op de afspraak voor de erkenning.

Naamskeuze

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner moet de moeder mee naar de gemeente komen. Naamskeuze kan alleen bij het 1e kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie, krijgen dezelfde achternaam.

Erkenning na de geboorteaangifte

U kunt een kind erkennen na de geboorteaangifte. Behalve als er al een 2e ouder in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Erkenning na de geboorte geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. U kunt een kind na de geboorteaangifte erkennen in iedere Nederlandse gemeente.

Meenemen bij erkenning na de geboorteaangifte

Als het kind jonger is dan 12 jaar:

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

 Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is:

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf, de moeder en het kind (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

Als het kind 16 jaar of ouder is:

 • Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt.
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en het kind (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.
Bijzonderheden

Vindt de erkenning na de geboorteaangifte plaats? Dan kan dat gevolgen hebben voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Kinderen vanaf zeven jaar of ouder met een andere nationaliteit, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit bij erkenning. Dit is alleen mogelijk als de vader met een DNA-test kan aantonen de biologische vader te zijn. Verder kunnen in principe alleen Nederlandse kinderen bij een erkenning de achternaam van hun Nederlandse vader krijgen.