Geboorteaangifte

Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. De geboortedag telt niet mee in het berekenen van de drie dagen. Het aangeven van een geboorte is gratis.

De (wettelijke, juridische) vader is verplicht om de geboorte aan te geven. Maak een afspraak voordat u langskomt. Als de vader ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven.
U hoeft uw kind niet mee te nemen als u aangifte doet van zijn/haar geboorte.
 

Afspraak maken voor geboorteaangifte

Afspraak maken voor geboorteaangifte dubbele geslachtsnaam

 

Achternaam kind: Dubbele geslachtsnaam

Als ouders mag u kiezen welke geslachtsnaam uw eerste kind krijgt: die van u, van uw partner of een combinatie van de geslachtsnamen van beide ouders. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina 'Geslachtsnaam (achternaam) kiezen voor uw kind'.

Meenemen
 • Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • Geboortebewijs, afgegeven door een verloskundige of het ziekenhuis;
 • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
 • Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht.
 • Als u bij de geboorteaangifte een dubbele geslachtsnaam of de geslachtsnaam van de andere partner wilt, dan moet de moeder ook aanwezig zijn bij de aangifte of moet u vooraf de naamskeuze hebben vastgelegd. Lees meer informatie op onze webpagina 'Geslachtsnaam (achternaam) kiezen voor uw kind'.
Binnen hoeveel tijd moet ik geboorteaangifte doen?
 • Geboorte maandag - aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte dinsdag - aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte woensdag - aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte donderdag - aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte vrijdag - aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zaterdag - aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zondag - aangifte uiterlijk woensdag

Eindigt de aangiftetermijn van drie dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Te laat geboorteaangifte doen

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM).

Geboortebewijs

Het geboortebewijs wordt afgegeven door een arts of verloskundige die bij de geboorte aanwezig was. Was geen van beiden aanwezig dan dient de ter plekke zijnde hulpverlener een verklaring op te maken dat het kind is geboren uit de betreffende moeder.

Kind geboren in het buitenland

Als uw kind in het buitenland is geboren en u woont in Nederland, dan moet u zo snel mogelijk uw kind inschrijven bij de gemeente waar u woont. Pas vanaf het moment dat uw kind is ingeschreven, kan u een beroep doen op kinderbijslag. Voor het regelen van de inschrijving kunt u een afspraak maken. Uw kind hoeft niet aanwezig te zijn op de afspraak. In de afspraaklijst kiest u voor het product 'Vestiging vanuit het buitenland'.

Geboorteakte inschrijven in Den Haag

Aangifte van geboorte in Nederland kan alleen worden gedaan als uw kind in Nederland geboren is. Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van geboorte doen bij de lokale autoriteiten. U kunt de buitenlandse geboorteakte van uw Nederlandse kind vervolgens in Nederland laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar als u de akte wel laat inschrijven, kunt u altijd afschriften of uittreksels opvragen. Een voordeel is dat inschrijving u later veel tijd en geld kan besparen. De inschrijving is gratis (met uitzondering van bijvoorbeeld portokosten en afschriften/uittreksels). De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Aangifte bij ambassade

In sommige landen is het mogelijk aangifte van geboorte van een Nederlands kind te doen bij de Nederlandse ambassade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.