Gebruik andere achternaam

Bent u gehuwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan kunt u bij ons aangeven met welke achternaam u voortaan aangeschreven wilt worden. Het gaat hierbij niet om een wijziging van de achternaam, maar om het 'voeren' van de achternaam.

U kunt uw naamgebruik (laten) registreren in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven. De BRP geeft dit door aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Het gekozen naamgebruik geldt alleen voor correspondentie van overheidsinstanties. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd de eigen achternaam vermeld. Ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kunt u uw naam laten aanvullen met de naam van uw (overleden) partner.

U kunt uw verzoek om een andere naam te gebruiken online indienen. We verwerken uw verzoek binnen 14 dagen.
 

Naamgebruik wijzigen

 

Wat zijn de naamsmogelijkheden?

Voor de vermelding van de achternaam heeft u 4 mogelijkheden:

  • aanschrijving alleen op eigen naam;
  • aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner;
  • aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam;
  • aanschrijving alleen op de naam van de partner.
Gescheiden of weduw(e)(naar)

Bent u gescheiden of weduw(e)(naar)? Dan kunt u de achternaam van uw ex-partner blijven gebruiken. U mag dan niet met een ander zijn getrouwd of een partnerschap hebben geregistreerd. Deze keuze kunt altijd weer veranderen.

Verzoek vooraf doen

Wilt u op korte termijn een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u het verzoek ook van tevoren doen. Het verzoek verwerken wij dan op de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Meer informatie