Trouwlocaties

In de gemeente Terneuzen heeft u keuze uit verschillende trouwlocaties.

Stadhuis Terneuzen

De trouwzaal in het stadhuis van Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4.
De trouwzaal bevindt zich op de eerste etage van het stadhuis. Er is een lift aanwezig.
De trouwzaal beschikt over 65 zitplaatsen.

Foto's stadhuis Terneuzen

Kosten

Werkdagen: € 476,-
Zaterdag: € 1069,-

Op dinsdag kunt u om 9.00 of 9.45 uur gratis trouwen in het stadhuis van Terneuzen.

 

Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent

De trouwzaal van het Industrieel Museum Zeeland (IMZ) te Sas van Gent, Westkade 114.
De trouwzaal bevindt zich op de eerste etage van het museum. Er is een lift aanwezig.
De trouwzaal beschikt over 65 zitplaatsen.

Foto's Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent

Kosten

Woensdag, donderdag of vrijdag: € 476,-
Zaterdag: € 1069,-

 

Voormalig stadhuis Axel

De trouwzaal in het voormalig stadhuis van Axel, Markt 1.
De trouwzaal bevindt zich op de tweede etage van het stadhuis. Er is een lift aanwezig.
De trouwzaal beschikt over 50 zitplaatsen.

Foto's voormalig stadhuis Axel

Kosten

Werkdagen: € 476,-
Zaterdag: € 1069,-

 

Trouwen op vrije locatie

Naast de bovenstaande locaties, is het mogelijk om op iedere locatie in de gemeente te trouwen. Hiervoor heeft u een aanvraagformulier nodig. U kunt dit formulier bij ons opvragen via telefoonnummer 14-0115 of via gemeente@terneuzen.nl.
Op uw verzoek wordt een locatie aangewezen als trouwlocatie voor uw huwelijk. U sluit hiervoor samen met de eigenaar/beheerder van de locatie een overeenkomst. De overeenkomst moet minimaal 8 weken vóór de datum van de ceremonie bij ons binnen zijn.

Er zijn meerdere voorwaarden aan de locatie en aanvullende regels. Hieronder staan deze voorwaarden en regels beschreven.

Voorwaarden
 • De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Terneuzen. Als u een schip kiest als locatie, dan moet dit schip afgemeerd te zijn op een goed bereikbare, van te voren bekend gemaakte plaats.
 • De locatie is vrij toegankelijk, zowel in de zin van openbaar toegankelijk als rolstoeltoegankelijk.
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
 • De locatie moet bij voorkeur een gebouw zijn en moet voldoende aanwijsbaar zijn. Trouwen in de open lucht kan worden toegestaan, mits het huwelijk plaatsvindt in de tuin of op het terras van een gebouw. Bij slecht weer moet het huwelijk ook alsnog in het gebouw kunnen plaatsvinden. Een tent zou kunnen dienen als gebouw. Een tent op particulier terrein wordt toegestaan, waarbij u natuurlijk wel rekening moet houden met de omgeving. Een tent op gemeentelijk eigendom ten behoeve van een particulier feest is niet toegestaan.
 • De veiligheid van de bezoekers moet zijn gegarandeerd. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen (niet zijnde woningen of woonhuizen) geven we alleen toestemming als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als er meer dan 50 personen bij de plechtigheid aanwezig zijn, is een gebruiksvergunning of een geldige melding in het kader van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen noodzakelijk.
 • In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Daarom komt een kerk niet als trouwlocatie in aanmerking.
 • Het bruidspaar en/of de beheerder/rechthebbende van de locatie draagt/dragen zorg voor inrichting, aankleding en verzorging van de locatie. De locatie dient naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  • de aanwezigheid van een tafel en voldoende stoelen. Er moeten in ieder geval stoelen zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode en een tafel voor het tekenen van de akte en waar de ambtenaar achter kan staan.
  • voldoende verlichting en verwarming van de ruimte;
  • als u muziek tijdens de plechtigheid wenst, moet er geschikte geluidsapparatuur aanwezig zijn;
  • voldoende sanitaire voorzieningen;
  • een kleedruimte met spiegel voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • voldoende parkeergelegenheid waaronder een parkeerplaats voor de gemeentebode en de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Aanvullende regels:

 • Het reserveren van de huwelijkslocatie is een verantwoordelijkheid van het bruidspaar/de geregistreerde partners zelf.
 • De beheerder/rechthebbende stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid gratis ter beschikking van de gemeente Terneuzen.
 • De kosten voor het gebruik van de locatie worden rechtstreeks door de betreffende beheerder/rechthebbende aan het bruidspaar in rekening gebracht. Dit bedrag staat los van de leges die de gemeente Terneuzen in rekening brengt voor de voltrekking van een huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
 • De gemeente Terneuzen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag van het bruidspaar. De gemeente Terneuzen is niet aansprakelijk voor enig letsel, hoe ook genaamd en waaronder ook de wettelijke aansprakelijkheid, aan of vanwege aanwezige personen en/of schade, hoe ook genaamd, aan het gebouw en/of aan het interieur.
 • Op een gekozen locatie/nader aangewezen locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten plaatsvinden.
 • Tijdens de plechtigheid mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
 • De ceremoniedatum en het tijdstip stelt u vast in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt een tijdstip kiezen van 9.00 uur tot en met 16.00 uur op maandag tot en met zaterdag. De goedkeuring van de datum en het tijdstip zullen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bodedienst.
Kosten

Werkdagen: € 955,-
Zaterdag: € 2142,-

Trouwen in Bijzonder huis

Als u wilt trouwen in een Bijzonder huis (bijvoorbeeld ziekenhuis, gevangenis etc) kunt u hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0115 of gemeente@terneuzen.nl.