Alles over het graf zelf

U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats.
Op de begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen is het alleen mogelijk om te begraven in een particulier graf.

Particulier graf

Een particulier graf is een graf met een uitsluitend recht. Dat wil zegen dat de rechthebbende bepaalt of en wie er eventueel nog meer in het graf begraven kunnen worden. Met een particulier graf bedoelen we ook een urnengraf of bijzetting in de urnenwand.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Axel, Sas van Gent en Terneuzen, spreekt men van een grafruimte. Dit is een ruimte waarin één of twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Op de andere gemeentelijke begraafplaatsen liggen de graven naast elkaar.

Een particulier graf heeft de volgende bijzondere kenmerken:

  • U bent rechthebbende op een particulier graf voor een periode van tien, twintig of dertig jaar.
  • Daarna kan de rechthebbende dit grafrecht steeds opnieuw met tien of twintig jaar verlengen.
  • Een particulier graf is bij de nabestaanden in beheer, maar blijft eigendom van de gemeente.
  • Vanaf ingebruikname van het graf, betaalt u grafrecht voor tien, twintig of dertig jaar, voor één en/of meerdere overledenen/reserveringen.
Algemeen graf

Tot en met 2016 werden er in onze gemeente zowel particuliere- als algemene graven uitgegeven. Een algemeen graf is een graf zonder grafrechten en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente garandeert dat we minimaal tien jaar grafrust in acht nemen. De gemeente gaat na tien jaar over tot ruiming van een algemeen graf en het grafmonument.
Het is mogelijk om een algemeen graf om te zetten naar een particulier graf. U kunt hiervoor via het contactformulier een verzoek indienen.

Wat kan en mag op de gemeentelijke begraafplaatsen van Terneuzen?

In de folder 'Wat kan en mag op de gemeentelijke begraafplaatsen van Terneuzen' vindt u een overzicht van alle keuzes na een overlijden.

Grafmonument

Een grafmonument moet voldoen aan een aantal eisen voor de materialen en de maatvoering. Deze eisen zijn opgenomen in Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Kosten

Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten en verstrooien en ook de grafrechten vindt u in de bijlage Tarieven van de geldende verordening. De tarieven in de geldende verordening zijn in 2021 vastgesteld en gelden voor meerdere jaren.