Ruiming van het graf

De komende jaren willen wij een groot deel van de gemeentelijke begraafplaatsen herinrichten. Dit is nodig omdat de begraafplaatsen te groot zijn en daardoor veel kosten met zich meebrengen.
Tegelijkertijd willen we de rechtsongelijkheid opheffen tussen de graven waarvoor wel rechten worden betaald en de graven waarvoor geen rechten worden betaald.
Het ruimen van een deel van de graven kan hier een onderdeel van zijn.

Moet ik al actie ondernemen?

Bent u nabestaande van een overleden dierbare en staat u geregistreerd? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt bericht over het betreffende graf als dat nodig is. Twijfelt u of u geregistreerd bent als nabestaande, dan kunt u dit bij ons opvragen.
We maken ruim vooraf bekend voor welke begraafplaats we een herinrichting gepland hebben.

Meer informatie

Op de pagina's Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen leest u meer over de aanpak van de gemeentelijke begraafplaatsen en over ons ruimingsbeleid. Ook hebben we veelgestelde vragen over ruimingen verzameld in een document.

Heeft u vragen?

Wilt u een graf laten ruimen of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.