Levenloos geboren kind

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan.

Akte van de burgerlijke stand

Het is mogelijk voor ouders van een levenloos geboren kind om een akte van de burgerlijke stand te laten opmaken. Dat is een bijzondere akte, die zoveel mogelijk aansluit bij de geboorteakte van een kind.

De aangifte vindt plaats bij de Burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. Wilt u liever niet zelf aangifte doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen.

Als u aan de balie langs wilt komen, neem dan eerst telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14-0115. Wij noteren dan uw gegevens en een specialist belt u dan later terug.

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

Sinds februari 2019 is het mogelijk om uw levenloos geboren kind in de BRP op te laten nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door de gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie in de BRP.

U kunt een verzoek bij ons doen als u in de gemeente Terneuzen woont. Elke ouder moet zelf een verzoek doen. Neem vooraf telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14-0115. Wij noteren dan uw gegevens en een specialist belt u dan later terug.

Begraven of cremeren

Het is wettelijk verplicht om een levenloos geboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren. Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan mag u er ook voor kiezen om uw kind niet te begraven of cremeren.