Geheimhouding persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven.
Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw persoonsgegevens ontvangen? Dan kunt u de gemeente vragen om geheimhouding.
Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij hebben daarom toegang tot uw persoonsgegevens.

U kunt geheimhouding van uw BRP-gegevens online aanvragen. Wij verwerken uw verzoek binnen 14 dagen.
 

Geheimhouding aanvragen of intrekken

 

Geheimhouding aanvragen of intrekken aan de publieksbalie

Als u aan de balie langs wilt komen, maak dan eerst een afspraak. U neemt mee:

  • uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Vanaf 16 jaar mag je zelf een verzoek indienen. Jonger dan 16 jaar? Dan moet de ouder/voogd/verzorger het machtigingsformulier ondertekenen.

Geheimhouding schriftelijk aanvragen of intrekken

U stuurt ons hiervoor een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Verhuist u binnen de gemeente waar u de geheimhouding heeft aangevraagd? Dan gaat de geheimhouding alleen mee als de geheimhouding persoon gerelateerd is, en niet adres gerelateerd.
Als u verhuist naar een andere gemeente dan moet u opnieuw de geheimhouding aanvragen.

U vraagt geheimhouding aan bij uw woongemeente. Wilt u dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens geven? Dan moet u ook een verzoek doen bij die gemeente(n).