Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Terneuzen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning. Of als u uw auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden.


Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die bij ons aanvragen. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.


Vertrokken naar het buitenland?

Woont u in het buitenland en heeft u in Nederland gewoond? Dan staat u geregistreerd in het register van niet ingezetenen (RNI). Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig of een ander uittreksel van uw laatste woongemeente? Dan kunt u deze alleen opvragen bij een zogenaamde RNI gemeente. Gemeente Terneuzen is zo'n RNI gemeente. U kunt ons bellen op nummer +31 115 455 000 voor meer informatie.


Aanvragen

U kunt een uittreksel Basisregistratie Personen of Bewijs van in leven zijn op twee manieren aanvragen.

 1. Online: via het aanvraagformulier Uittreksel BRP / Bewijs van in leven zijn.
  U moet hiervoor inloggen met DigiD. Als u het uittreksel op werkdagen vóór 12.00 uur aanvraagt, verzenden wij het uittreksel dezelfde dag. Aanvragen op van vrijdag ná 12.00 uur of in het weekend verzenden wij op maandag (behalve als maandag een feestdag is). Het uittreksel is online goedkoper dan aan de balie.

  Online kunt u een uittreksel aanvragen voor uw minderjarige kinderen. Dit is alleen mogelijk als zij op hetzelfde adres als u staan ingeschreven. U kunt geen uittreksel/bewijs van in leven voor uw partner aanvragen. Hij/zij moet hiervoor zelf inloggen met DigiD.
   
 2. Aan onze publieksbalie: maak hiervoor een afspraak.
  Op de afspraak neem u mee:
  • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  • indien van toepassing: een geldig legitimatiebewijs van degene waarvoor u een uittreksel aanvraagt.
  • Indien van toepassing: een machtigingsformulier


Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen aan de balie?

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind dat bij u woont. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet u een machtiging meenemen van uw kind.
 • Voor uw partner, als u gehuwd bent/geregisteerd partnerschap heeft en op hetzelfde adres woont. Hij/zij moet u hiervoor machtigen. U kunt hiervoor het machtigingsformulier invullen.

In alle andere gevallen kunt u geen uittreksel opvragen voor iemand anders, ook niet met een machtiging.


Kosten

Voor een online aanvraag zijn de kosten € 9,90. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel € 11,90.
Het bewijs van in leven zijn is gratis voor pensioenuitkering.


Meer informatie

•    Basisregistratie Personen (BRP)