Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Terneuzen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Een Bewijs van in leven zijn is een soort uittreksel. Een Bewijs van in leven zijn vraagt u op dezelfde manier aan als een uittreksel BRP.

Online regelen

Voor het online aanvragen van een uittreksel moet u inloggen met DigiD.
Als u het uittreksel op werkdagen vóór 12.00 uur aanvraagt, verzenden wij het uittreksel dezelfde dag. Wij geven geen garantie wanneer het postbedrijf de post bij u thuis bezorgt. Aanvragen van vrijdag ná 12.00 uur of in het weekend verzenden wij op maandag (behalve als maandag een feestdag is). Het uittreksel is online goedkoper dan aan de balie.
U kunt online geen uittreksel/bewijs van in leven voor uw partner aanvragen. Hij/zij moet hiervoor zelf inloggen met DigiD.
 

Uittreksel aanvragen >

 

Uittreksel aanvragen aan de balie

Als u een uittreksel wilt aanvragen aan de balie, maak dan een afspraak
Op de afspraak neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  • geld, u betaalt het uittreksel met pin of contant
  • indien van toepassing: een machtigingsformulier en (kopie van) een geldig legitimatiebewijs van degene waarvoor u een uittreksel aanvraagt.
Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen aan de balie?
  • voor uzelf.
  • voor uw kind dat op uw adres staat ingeschreven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij/zij een machtigingsformulier invullen .
  • voor uw partner; als u gehuwd bent of geregistreerd partnerschap heeft en op hetzelfde adres woont. Hij/zij moet hiervoor een machtigingsformulier invullen.

In alle andere gevallen kunt u geen uittreksel opvragen voor iemand anders, ook niet met een machtiging.

Kosten

Voor een online aanvraag van een uittreksel zijn de kosten € 10,-. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel € 12,-.
Een bewijs van in leven kost aan de balie € 13,80. Het bewijs van in leven zijn is gratis voor pensioenuitkering.

Samenstelling van het gezin of bewoners op het adres

Heeft u een uittreksel nodig met de samenstelling van uw gezin of met de bewoners op uw adres? Dan kunt u dit niet online aanvragen. U moet langskomen aan de balie en hiervoor een afspraak maken:

  • Maak een afspraak Formulier kinderbijslag als het gaat om kinderbijslag. Uw gezinsleden hoeven niet mee te komen op de afspraak.
  • Maak een afspraak Uittreksel BRP in alle overige gevallen. Wij raden aan dat alle personen van 16 jaar en ouder op uw adres meekomen op de afspraak. Anders is het mogelijk dat wij geen uittreksel aan u meegeven.
Vertrokken naar het buitenland?

Woont u in het buitenland en heeft u in Nederland gewoond? Dan staat u geregistreerd in het register van niet ingezetenen (RNI). Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig of een ander uittreksel van uw laatste woongemeente? Dan kunt u deze alleen opvragen bij een zogenaamde RNI gemeente. Gemeente Terneuzen is zo'n RNI gemeente. U kunt ons bellen op nummer +31 115 455 000 voor meer informatie.

Meer informatie