Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Terneuzen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden.

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die bij ons aanvragen. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP of bewijs van in leven zijn op twee manieren aanvragen.

  • Online: via het aanvraagformulier Uittreksel BRP / Bewijs van in leven zijn. U moet inloggen met DigiD.
    Als u het uittreksel op werkdagen vóór 12.00 uur aanvraagt, verzenden wij het uittreksel dezelfde dag. Aanvragen op vrijdag ná 12.00 uur of in het weekend verzenden wij op maandag (tenzij deze maandag een feestdag is). Het uittreksel is online goedkoper dan aan de balie.

    Online kunt u een uittreksel aanvragen voor uzelf of voor uw minderjarige kinderen. Dit is alleen mogelijk als zij op hetzelfde adres als u staan ingeschreven. U kunt geen uittreksel voor uw partner aanvragen. Hij/zij moet dan zelf inloggen met DigiD.
     
  • Aan onze publieksbalie: maak hiervoor een afspraak.

Kosten

Als u het uittreksel online aanvraagt dan zijn de kosten € 9,80. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel €11,80

Het bewijs van in leven zijn kost € 13,20, zowel online als aan de balie.

Machtiging

Aan onze publieksbalie kunt u met een machtiging en (kopie van) een geldig legitimatiebewijs, een uittreksel opvragen voor iemand anders. U kunt hiervoor het machtigingsformulier uitprinten, invullen en meebrengen naar de balie.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende. 

Meer informatie