Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Terneuzen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Een Bewijs van in leven zijn is een soort uittreksel. Een Bewijs van in leven zijn vraagt u op dezelfde manier aan als een uittreksel BRP.

Online aanvragen en per post thuis ontvangen

Voor het online aanvragen van een uittreksel moet u inloggen met DigiD.
Als u het uittreksel op werkdagen vóór 12.00 uur aanvraagt, verzenden wij het uittreksel dezelfde dag per post. Wij geven geen garantie wanneer het postbedrijf de post bij u thuis bezorgt. Aanvragen van vrijdag ná 12.00 uur of in het weekend verzenden wij op maandag (behalve als maandag een feestdag is). Het uittreksel is online goedkoper dan aan de balie.
U kunt online geen uittreksel/bewijs van in leven voor uw partner aanvragen. Hij/zij moet hiervoor zelf inloggen met DigiD.

 

Uittreksel aanvragen

 

Uittreksel aanvragen aan de balie

Als u een uittreksel wilt aanvragen aan de balie, maak dan een afspraak
Op de afspraak neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • geld, u betaalt het uittreksel met pin of contant
Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen aan de balie?
 • voor uzelf.
 • voor uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij/zij zelf een aanvraag doen.
 • als curator voor degene die bij u onder curatele staat.

In alle andere gevallen kunt u geen uittreksel opvragen voor iemand anders, ook niet met een machtiging.

Kosten

Voor een online aanvraag van een uittreksel zijn de kosten € 10,20. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel € 12,20-.
Een bewijs van in leven kost aan de balie € 14,-. Het bewijs van in leven zijn is gratis voor pensioenuitkering.

Soorten online uittreksels

Als u online een uittreksel aanvraagt, dan krijgt u tijdens de aanvraag de keuze voor de volgende soorten uittreksels:

 1. Standaard uittreksel (bevat naam, adres en geboortedatum): bijv. voor opleiding of vaarbewijs;
 2. Uittreksel met Burgerservicenummer: bijv. voor werkgever;
 3. Uittreksel met nationaliteit en burgerlijke staat: bijv. voor vernieuwen buitenlands reisdocument of echtscheiding;
 4. Uittreksel met datum inschrijving gemeente Terneuzen;
 5. Uittreksel met woonhistorie: bijv. voor inschrijving woningbouw;
 6. Bewijs van in leven zijn (bevat naam, adres, geboortedatum en verklaring van in leven zijn): bijv. voor pensioen;
 7. Uittreksel voor het aanvragen van gezag (bevat nationaliteit en burgerlijke staat);
 8. Internationaal uittreksel Nederlands/Frans/Duits/Engels (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders);
 9. Internationaal uittreksel Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders).
Meer informatie