Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Of als u een wapenvergunning aanvraagt.
Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuis gestuurd

Het aanvragen van een VOG doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
U maakt een afspraak voordat u langskomt. U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • het aanvraagformulier VOG. U krijgt dit meestal van degene die om de verklaring vraagt.
  • geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten € 41,35
     

Afspraak maken

 

Online aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Een online VOG-aanvraag kost € 33,85 (€ 7,50 minder dan een aanvraag via de publieksbalie).
Hoe gaat de online VOG-aanvraag in zijn werk? Dit kunt u lezen op de website van Justis.

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen?

Als u zelf niet naar de gemeente kan komen, mag iemand anders de VOG voor u aanvragen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. Dat doet u met het machtigingsformulier (pdf).

VOG voor ondernemers

Het u een bedrijf en heeft u een VOG nodig voor uw bedrijf? Dan moet u een VOG voor Rechtspersonen aanvragen. Deze aanvraag is niet mogelijk via de gemeente. U kan de aanvraag doen voor rechtspersonen via de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie.

Zzp'er

Als u zzp'er bent, dan kunt u uw aanvraag wel via de gemeente indienen. In dat geval kunt u bij ons een afspraak maken om dit aan de balie te regelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de VOG? Ga dan naar de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie.