Waarmerken kopie van document

Moet u voor het afsluiten van uw hypotheek kopieën van waardevolle documenten opsturen? Dan heeft u een gewaarmerkt kopie of afschrift nodig van deze documenten.

Gewaarmerkt kopie of afschrift

Alleen een daartoe bevoegde persoon of autoriteit kan een afschrift of kopie waarmerken. Daarmee verklaart die persoon of instantie, dat de inhoud van de kopie hetzelfde is als het origineel.

Kosten

De kosten voor een gewaarmerkte kopie zijn € 5,85.


Aanvragen

U kunt hiervoor een afspraak maken. Wij waarmerken de kopie van het document direct. U kunt het meteen meenemen.

Meenemen

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken. Bijvoorbeeld een brief van een officiële instantie.
  • Geld: u betaalt voor het waarmerken met pin of contant.

Diploma’s en getuigschriften

De gemeente waarmerkt geen kopieën van diploma’s en getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald