Algemene informatie

Voorgeschiedenis

De speelkooi moet helaas weg op de huidige plaats. Sinds de plaatsing van de kooi naast de brede school in 2011, is de kooi onderwerp van gesprek. Naast dat veel jongeren plezier beleven aan de speelvoorziening zijn
er ook omwonenden die overlast hebben. Overlast voornamelijk in de vorm van geluidshinder. Na de eerste rechtszaak leidde dit in 2015 tot afsluiting van de speelkooi vanaf 21.00 uur. In eerste instantie gebeurde dat met vrijwillige sleutelbeheerders uit de wijk, later door een beveiligingsbedrijf (€ 1000,- per maand). Iedere keer dat kooi niet goed wordt afgesloten kost dit de gemeente € 2500,- per keer met een maximum van € 100.000.
Van deze dreigende claim wilt de gemeente af.

Mediation

In 2019 en 2020 heeft een mediationtraject plaatsgevonden tussen de gemeente en de bezwaarmakers. De uitkomst hiervan is dat de gemeente het advies van de mediator overneemt. De speelkooi gaat weg. Dit voelt als een verlies en dat is jammer, vooral voor de jongeren die veel gebruik maken van deze speelkooi. Maar de gemeente gaat de huidige situatie niet tot in de oneindigheid en tegen iedere prijs in stand houden om ervoor te zorgen dat de claim
wordt afgewend.

Mogelijke nieuwe locaties

De situatie met deze speelkooi is niet in lijn met het gemeentelijke ‘speelruimtebeleid’. De gemeente Terneuzen wil speelvoorzieningen voor jongeren, die openbaar toegankelijk zijn, veilig en duurzaam zijn, geen overlast veroorzaken en geen extra kosten met zich meebrengen. De keuze is: geen speelvoorziening of een alternatief. Samen met wijkbewoners wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor een speelvoorziening
waar iedereen blij van wordt.

27 augustus 2020, YouTube filmpje, 1:14