Nieuwsbrief plaatsing speeltoestellen

Maandag 22 maart en dinsdag 23 maart worden de nieuwe speeltoestellen geleverd en geplaatst.

Beste bewoners en kinderen van Othene,

Tijdens de bewonersavonden en de live sessie heeft de buurt zijn voorkeur uitgesproken over de opgehaalde ideeën voor de wijk met betrekking tot de speelvoorzieningen. De resultaten van deze sessies en de uitslag van de stemming zijn terug te zien in deze nieuwsbrief en via www.terneuzen.nl/othene.

Speeltoestellen 1

Medio januari is er gestart met de geplande werkzaamheden in de wijk Othene. De speeltoestellen uit de Watermunt zijn verplaatst naar het speeleiland aan de Waterlanden en tevens wordt er op die locatie een glijbaan bijgeplaatst.

Hopelijk wordt het snel droger weer, zodat we de werkzaamheden kunnen afronden en starten met de herinrichting van de locatie waar de speelkooi heeft gestaan. Daar komen diverse nieuwe speelvoorzieningen, waaronder een kabelbaan, extra speeltoestellen en zitbankjes voor de jeugd. Deze spullen zijn besteld en worden eind februari geleverd. Er komt een extra voetbalveldje aan de Kreek naast het bestaande veldje. Het bestaande voetbalveldje gaan we draaien, zodat het minder groot is en er voldoende ruimte is voor 2 veldjes en tevens komen er 3 picknicksets.

De gemeente is de afgelopen maanden in gesprek geweest met bewoners uit de wijk over de toekomst van de speelkooi en de lege plaats. Uiteindelijk heeft de overgrote meerderheid ervoor gekozen om de speelkooi te plaatsen aan de oostrand van Othene. Daar wordt momenteel nog gebouwd en het kan nog wel een aantal jaren duren vooraleer de speelkooi daar kan worden geplaatst.

Speeltoestellen 2Speeltoestellen 3

Komend jaar gaan we verder kijken wat eventueel nog mogelijk zou zijn: zo werd ook de aanleg van een BMX-veldje/parcours geopperd of extra trap- en speelveldjes in de wijk. Maar heb jij hierover misschien een ander leuk idee? Dan horen we dat graag!

Contactpersoon
Laat ons weten welke ideeën je hebt!
Stuur een e-mail naar: wijkcontacten@terneuzen.nl
Wijkcoördinator Nancy Herwegh