Ontvangen reacties oproep Geef je mening!

De speelkooi naast de Brede School in Othene kan helaas niet op de huidige locatie blijven staan. Op 18 november zullen we de speelkooi verwijderen, een week later ook de verharde ondergrond.
Op 9 september 2020 organiseerden wij twee bewonerssessies. Samen met de wijkbewoners ging de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor de speelkooi en naar ideeën voor een nieuwe invulling van de huidige locatie. We hebben de opbrengst van deze bijeenkomsten op woensdag 28 oktober besproken met de buurt, tijdens een interactieve online bewonersbijeenkomst. Deze sessie, waarbij wij de ideeën presenteerden en vragen beantwoordden, kan je hier terugkijken. Het was technisch niet mogelijk de polls, en de vragen en opmerkingen van deelnemers aan de sessie, terug te laten zien in dit filmpje.
Op deze pagina staan de vragen die online zijn gesteld en die achteraf schriftelijk zijn binnengekomen, en de antwoorden daarop. En via deze link kom je bij de uitkomsten van de enquete.

Ontvangen vragen en antwoorden

Wie maakt uit wat wel/niet kan?

Het college van B&W neemt uiteindelijk het besluit. We hebben in alle oprechtheid gekeken naar de mogelijkheden. Voorafgaand is er voortdurend contact geweest met de bewoners, er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd en men kan stemmen via de polls.

Hoeveel mensen hebben er gereageerd op de poll?

31 personen. 52 mensen hebben live meegekeken tijdens de live-sessie.
(Na de online bewonersbijeenkomst konden wijkbewoners tot en met 4 november stemmen op de poll op de website. Hier hebben we nog 207 stemmen ontvangen. Deze hebben we meegenomen in de einduitslag.)

Wie gaat de extra overlast aan de Otheense Kreek oplossen?

Overlast is een woord wat je voortdurend hoort. We gaan ervoor zorgen dat het beheersbaar blijft en de locatie is bij ons in het vizier. Later in de presentatie, bij de ‘kansen’, komen nog andere zaken voorbij die we willen inzetten om eventuele overlast te voorkomen.

Er is toch geen vergunningsmogelijkheid voor het plaatsen bij de Otheense Kreek?

Het is een procedure van acht weken. Het gaat hier om een bouwwerk lager dan tien meter. Het enige spannende is een hoofdwaterleiding die onder het grasveldje loopt. Voor nu zien wij geen enkel probleem, zeker bij tijdelijke plaatsing in afwachting van ontwikkelingen aan de oostkant.

Doe eens een parkeeronderzoek, dan blijkt dat er ruim voldoende parkeerplaatsen zijn voor het winkelcentrum.

Deze voorziening is inderdaad bedoeld voor de winkels.

Is er een alternatief alvorens de kooi gesloten wordt?

We zijn de alternatieven met elkaar aan het verkennen en ontwikkelen. De kooi zal eerst weg moeten voordat we er iets anders terug kunnen zetten.

Kunnen de huidige klagers over de speelkooi hun veto uitspreken over de nieuwe voorstellen?

Nee.

Wordt er ook gekeken naar speelmogelijkheden voor oudere kinderen? Er zijn genoeg speeltoestellen voor jongeren kinderen.

Ja, we kijken naar de mogelijkheden. Voetbal is populair voor jongeren tussen de 12-18 jaar. Daar was de speelkooi ook grotendeels voor bedoeld. Het gaat hier dus niet om speeltoestellen zoals de wipkip.

De BMX-baan ergens in Terneuzen staat niet in de poll.

Klopt. Deze  voorziening is niet specifiek voor Othene. Iedereen kan t/m 4 november reageren via de website.
(In de poll op de website stond de BMX-baan wel als mogelijk antwoord.)

Zonder speelkooi met bijbehorende resonantie kan toch ook gespeeld worden?

Het is een leuke voorziening voor voetbal en basketbal, dat gaat niet zo goed op een knollenveldje. En het is goed om de jeugd in beweging te krijgen en te houden.

Wat bedoelde de wethouder met de opmerking dat u dacht dicht bij een oplossing te zijn; heeft u al een keuze gemaakt ten aanzien van de kooi, in overleg met het college van B&W?

Nee, absoluut niet. Als je ziet welke reacties we hebben gehad en welke kansen en ideeën over herinrichting en de wijk allemaal in beeld zijn gekomen, dat zijn oplossingen waar wij nog niet over hadden gedacht en die de wijk interessanter maken. De bijvangst die we hebben opgehaald is ook leuk. We kunnen niet anders dan concluderen dat er dingen gerealiseerd gaan worden. Die herinrichting willen we ook samen met de wijkbewoners doen.