Notulen bewonersbijeenkomst 9 september 2020

Aanwezig:

Sonja Suij, wijkwethouder Othene
Clemens de Jager, extern adviseur burger- en overheidsparticipatie
Nancy Herwegh, wijkcoördinator
Aantal wijkbewoners: 60 (verdeeld over twee sessies)

Wethouder Sonja Suij opent de bewonersavond over de speelkooi in Othene en praat de wijkbewoners bij over voorgeschiedenis en het mediationtraject. De wethouder licht toe waarom de speelkooi helaas weg moet van de huidige plek. En dat we met de wijk spreken over alternatieven.

Voorgeschiedenis

De speelkooi moet helaas weg op de huidige plaats. Sinds de plaatsing van de kooi naast de brede school in 2011, is de kooi onderwerp van gesprek. Naast dat veel jongeren plezier beleven aan de speelvoorziening zijn er ook omwonenden die overlast hebben. Overlast voornamelijk in de vorm van geluidshinder. Na de eerste rechtszaak leidde dit in 2015 tot afsluiting van de speelkooi vanaf 21.00 uur. In eerste instantie gebeurde dat met vrijwillige sleutelbeheerders uit de wijk, later door een beveiligingsbedrijf (€ 1000,- per maand). Iedere keer dat de kooi niet goed wordt afgesloten kost dit de gemeente €2500,- per keer met een maximum van € 100.000. Van deze dreigende claim wilt de gemeente af.

Mediation

In 2019 en 2020 heeft een mediationtraject plaatsgevonden tussen de gemeente en de bezwaarmakers. De uitkomst hiervan is dat de gemeente het advies van de mediator overneemt. De speelkooi gaat weg. Dit voelt als een verlies en dat is jammer, vooral voor de jongeren die veel gebruik maken van deze speelkooi. Maar de gemeente gaat de huidige situatie niet tot in de oneindigheid en tegen iedere prijs in stand houden om ervoor te zorgen dat de claim wordt afgewend.

Mogelijke nieuwe locaties

De situatie met deze speelkooi is niet in lijn met het gemeentelijke ‘speelruimtebeleid’. De gemeente Terneuzen wil speelvoorzieningen voor jongeren, die openbaar toegankelijk zijn, veilig en duurzaam zijn, geen overlast veroorzaken en geen extra kosten met zich meebrengen. De keuze is: geen speelvoorziening of een alternatief. Samen met wijkbewoners wordt er gezocht naar een locatie voor een speelvoorziening waar iedereen blij van wordt. Sonja Suij, Clemens de Jager en Nancy Herwegh hebben al meerdere rondjes door de wijk gedaan, om ideeën en suggesties op te halen bij jongeren en andere wijkbewoners. Hieronder het overzicht. Aan dit overzicht zijn ook de suggesties die tijdens de twee bewonersbijeenkomsten zijn opgehaald toegevoegd.

Suggesties uit de wijk voor alternatieve locatie

 • Op het huidige parkeerterrein van de brede school
 • Othene - Oost, Drieweg (nog te ontwikkelen gebied)
 • Naast huidige voetbalveld aan de Otheense Kreek
 • Eilandje Vuurvlinder, pannakooi omruilen voor speelkooi
 • Bij rotonde Margarethapolder
 • Othene- Zuid, bij doodlopende rotonde Laan van Othene/Schepenlaan
 • Braakliggend terrein in het verlengde van de Vogellaan (dichtbij landbouw/Kraanvogel)
 • Naast of in speeltuin ‘Ons Nootje’
 • Op dezelfde plaats maar dan zonder een hek er rond
 • Othene Zuid, op een bestaand grasveldje waar veel toezicht is vanuit de wijk
 • Helemaal niet terug in de wijk
 • Geen speelkooi meer maar meerdere trapveldjes/pannakooitjes in de wijk
 • Veldje aan het begin van de Watermunt en Waterviolier (nabij Laan van Othene)
 • Veldje aan het einde van de Watermunt en Waterviolier (nabij de Otheense Kreek)

Suggesties uit de wijk voor herinrichting huidige locatie

 • Mountainbikebaan of funpark
 • Fietscrossbaan/ BMX-baan
 • Skatepark
 • Rolschaats/skeelerbaan
 • Een kabelbaan
 • Speeltuin
 • Extra speeltoestellen bijbplaatsen, bijvoorbeeld met een glijbaan, schommel en klimrek
 • Johan Cruyff Court
 • Openbare trampoline(s)
 • Andere lagere speelkooi
 • Kunstgrasveldje
 • Pannaveldje(s)
 • Normaal voetbalveld
 • Groen doolhof voor oudere kinderen
 • Grasveldje met extra bankjes
 • Schoolplein OBS De Parel vergroten
 • Fietsenstalling voor OBS De Parel
 • Bosje met fruitbomen
 • Groen/bloemenplantsoen
 • Moestuin die beide scholen onderhouden
 • IJssalon, zwembad, Efteling
 • Niks veranderen

Tijdsbestek

Wanneer gaat de speelkooi weg? In november/december. De kooi blijft in ieder geval tot en met de herfstvakantie staan.

Overige vragen/opmerkingen uit de zaal

 • Zijn er andere vergelijkbare kooien in de gemeente/Nederland die zoveel geld kosten? Antwoord: nee, dit heeft te maken met de juridische procedure. De andere speelkooien zijn openbaar toegankelijk tot 22.00 uur. Zijn er na 22.00 uur nog jongeren in de kooi aanwezig die overlast veroorzaken, dan kan daar op gehandhaafd worden.
 • Een funpark/mountainbikepark mist echt in de wijk/Terneuzen. Een kleine ruimte is al genoeg. De huidige plaats van de speelkooi zou daar ideaal voor zijn. Antwoord: deze optie zoeken we verder uit.
 • Voetbal is een volksport en dat moet in de wijk blijven. Is het een mogelijkheid om meerdere voetbalveldjes in de wijk te creëren? Antwoord: deze optie zoeken we verder uit.
 • Sociale controle uit de buurt op de speelvoorziening is een must. Antwoord: dit antwoord nemen we mee.
 • Kan de kooi niet naar het natuurgebied Margarethapolder verplaatst worden? Dan heeft niemand er last van. Antwoord: Deze grond is niet van de gemeente maar van Staatsbosbeheer. Het gebied is een officieel natuurgebied en stiltegebied.
 • Kan de kooi niet gewoon blijven staan en er samen met de bezwaarmakers uitkomen? Antwoord: Nee, dit is helaas al te laat wegens de juridische procedure.
 • Een optie is het (tijdelijk) verplaatsen van de kooi naar het voetbalveld nabij de Kreek. Enkele wijkbewoners geven aan dat deze locatie niet gewenst is. Er wordt nu al veel overlast ervaren. Vooral overlast door snor- en bromscooters op het fietspad aan de Kreek. En overlast aan het parkeerterreintje aan het einde van de Waterlelie door jongeren die dealen vanuit auto’s. Wijkbewoners maken veel meldingen bij de politie, maar voelen zich niet gehoord. Antwoord: overlast is bekend. Wat kunnen we doen om de sociale controle in het gebied te vergroten? Reactie: plaatsen van picknickbanken, verlichting etc. Hierdoor wordt het drukker in het gebied en dit vinden hangjongeren niet fijn. Deze optie zoeken we uit.
 • Reactie zaal: Jongeren die nu overlast veroorzaken aan de Kreek zijn niet de jongeren die in de speelkooi spelen. Is een andere doelgroep. Jongeren zouden nu wel de drukke Laan van Othene moeten oversteken. Zeker voor jonge kinderen is dit niet wenselijk.
 • Mag de speelkooi volgens het huidige bestemmingsplan aan de Kreek komen te staan? Antwoord: in de huidige vorm niet, maar wel met een verlaagd hekwerk van maximaal 3 meter.
 • Jongeren geven aan dat het huidige voetbalveld aan de kreek erg hobbelig ligt en erg groot is. Kan dit anders? Daar komen we op terug.
 • Een andere mogelijkheid is om de speelkooi te verplaatsen naar de oostkant van Othene. Dit gebied moet nog ontwikkeld worden. Over wat voor tijdsperiode praten we dan? Antwoord: minimaal over 4 jaar, afhankelijk van de bouwontwikkelingen. Het zou dus een oplossing zijn voor de lange termijn. Dit kan worden opgenomen in het bestemmingsplan. IN de tussenperiode onderzoeken we de mogelijkheid om de kooi tijdelijk ergens anders te plaatsen in de wijk of helemaal niet.
 • De directie van CBS De Parel geeft aan dat de kooi een echte wijkfunctie heeft. Veel kinderen vanuit de wijk + school maken gebruik van de kooi. Het is jammer dat de kooi weg moet. Men is bang dat als de kooi weggaat, jongeren na schooltijd op het schoolplein gaan rondhangen en daar voor overlast gaan zorgen. Antwoord: deze reactie nemen we mee.
 • De directie geeft ook aan dat het verplaatsten van de kooi naar het parkeerterrein van de Brede school niet wenselijk is in verband met parking personeel. Reactie zaal: misschien is het mogelijk om op de huidige plaats van de speelkooi extra parking te creëren? Antwoord: dit zoeken we verder uit.
 • Directie school vraagt in het algemeen aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school. In het verleden is een verzoek gedaan om aan de achterzijde van de school een extra fietspad te creëren. De school legt opnieuw dit verzoek neer, zeker met oog op de komende integrale verbouwingen. Antwoord: dit zoeken we verder uit.
 • Is het mogelijk dat de speelkooi (tijdelijk) verplaatst wordt naar het braakliggende terrein in het verlengde van de Vogellaan? Deze vraag zoeken we verder uit.
 • Hoe wordt uiteindelijk de invulling van de huidige locatie bepaald? Antwoord: aan de hand van de ideeën die we hebben opgehaald hebben uit de wijk wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan.
 • Is de kooi verplaatsbaar? Antwoord: De kooi is demontabel. Wellicht moeten er 4 nieuwe staanders worden aangeschaft.
 • Kan de huidige kooiconstructie worden verwijderd en de voetbaldoelen + basketbalpalen blijven staan? Nee dit is niet mogelijk, ook de verharde ondergrond moet worden verwijderd.
 • Is het de bedoeling dat de speelkooi op de nieuwe locatie ook om 21.00 uur afgesloten gaat worden? Antwoord: Nee, net als alle andere speelkooien in Terneuzen wordt het een openbare speelvoorziening (tot 22.00 uur).
 • Hoe zit het met de andere speeltuinen in Othene? Zijn deze ook tot 22.00 uur open? Antwoord: alle speelvoorzieningen zijn tot 22.00 uur openbaar toegankelijk.
 • Is het mogelijk om de speelkooi naar speeltuin ‘Ons Nootje’ te verplaatsen? Antwoord: dit zoeken we verder uit.
 • Kan er een Johan Cruyff Court komen op de huidige plaats van de kooi? Antwoord: deze reactie is eerder uit de wijk gekomen. Dit is onderzocht maar geen reële optie. Het is veel te duur en je moet er verplicht een heel programma bijkopen. De kosten hiervoor zijn tussen de €100.000 en €150.000.
 • Nico Fierloog (architect) heeft vandaag een artikel geschreven. Hij kiest ook voor een speelkooi midden in de wijk. Hij heeft er kijk op. Antwoord: klopt, een speelkooi is een speelvoorziening bedoeld voor in een stedelijk gebied.
 • Er staat een pannakooi op een eilandje in de buurt van de Vuurvlinder in Othene-Zuid, kan dit omgewisseld worden? Antwoord: dit zoeken we verder uit.
 • Waarom maakt de gemeente dit zo moeilijk? Laten we de kooi voor het gemak gewoon weghalen. Dan maar geen speelkooi in de wijk. Antwoord: dat is inderdaad de makkelijkste weg, maar het is een speelvoorziening voor de wijk en de wijk mag bepalen wat er mee gaat gebeuren.
 • Het komt erop neer dat niemand de kooi voor zijn eigen deur wilt. Als de kooi straks weg is, zoeken jongeren gewoon een andere speel-/hangplek in de buurt. Antwoord: deze reactie nemen we mee.
 • Blijft de website in de lucht? Antwoord: Ja, u kunt reacties indienen tot en met woensdag 23 september via de website: www.terneuzen.nl/othene. Ook is het nog mogelijk om notulen aan te vragen.
 • Wat is de volgende stap? Antwoord: we verzamelen uw reacties en bekijken deze. Half oktober komen we terug naar de wijk en leggen we u een keuze voor. De mensen die vandaag tijdens de sessies aanwezig zijn worden hier als eerste voor uitgenodigd. Dit om te voorkomen dat de volgende sessie weer een sessie wordt waarin andere mensen hun wensen en ideeën uitspreken.

Bedankt voor uw komst, betrokkenheid en meedenken over de toekomst van de wijk!