Hoek

Wijkwethouder: Ben van Assche
Wijkcoördinator: Cees Wissel

 Tussen Biervliet en Terneuzen ligt Hoek. Kenmerkend voor Hoek zijn de stellingmolen 'Windlust' en het silhouet van de kerktoren. De naam Hoek is afkomstig van de ligging op de kruising van drie dijken. Nu Molendijk, Langestraat en Noordstraat (in de volksmond 'Noorddiek' genoemd). Ten zuiden van het dorp vinden we nog restanten van de versterkingen uit de Tachtigjarige Oorlog: het buurtschap Mauritsfort. Het dorp is vooral bekend door HSV Hoek: de enige 3e divisie zaterdagvoetbalvereniging die Zeeuws-Vlaanderen rijk is.

De kern heeft een oppervlakte van 113 hectare. Op 1 januari 2020 had Hoek 2.934 inwoners, 1.477 mannen en 1.457 vrouwen.

Dorpsbelangen Hoek

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in Dorpshuis Hoek
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur

11  februari 2020
21 april 2020
23 juni 2020
25 augustus 2020
13 oktober 2020
15 december 2020

Contactpersoon: dhr. K. Kuijper
Adres: Ds. Raamshof 38 , 4542 AZ  HOEK
Telefoonnummer: 0115-442 045
E-mail: d.belangenhoek@zeelandnet.nl
Website: www.hoeksebelangen.nl

Buurt-, dorps en wijkcentra
  • Dorpshuis Hoek
Scholen
  • 't Kompas (protestants-christelijk)
  • Op Weg (openbaar)