Zandstraat

Wijkwethouder: Paula Stoker
Wijkcoördinator: Michelle Witte

 

 Zandstraat is één van de kleinste kernen van de gemeenteTerneuzen. De kern situeert zich tussen het Kanaal van Gent naar Terneuzen en Philippine. De eigenlijke grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door de spoorlijn voor het goederenvervoer van Terneuzen naar Gent.

De kern heeft een oppervlakte van 49 hectare. Op 1 januari 2020 had Sas van Gent (incl. Zandstraat) 3.856 inwoners, 1.936 mannen en 1.920 vrouwen.

Wijkvereniging De Straete

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in wijkgebouw De Straete. Let op: u moet zich hiervoor vooraf aanmelden! Dit kan telefonisch via 06- 517252199 of stuur een e-mail.

23 januari 2020
27 feb 2020
4 juni 2020
20 augustus 2020
8 oktober 2020
13 november 2020 (ledenvergadering)
10 december 2020

Contactpersoon: dhr. E.M. D'Haene
Adres: Zandstraat 48, 4551 LH  SAS VAN GENT
Telefoonnummer: 06-51752199
E-mail: edhaene@zeelandnet.nl

Buurt- & dorps- & wijkcentra
  • Wijkgebouw De Straete