Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Terneuzen

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Terneuzen het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan ‘Terneuzen onbeperkt bereikbaar vastgesteld. In het beleidsplan staat de visie op mobiliteit in Terneuzen. Ruim een jaar is gewerkt aan dit plan, waarbij tijdens het proces uitgebreid gebruik is gemaakt van participatie met zowel interne als externe stakeholders. Hierbij is ook over de grens gekeken. Een belangrijk uitgangspunt bij het GVVP is dat het een plan van, vóór en dóór de gemeente Terneuzen is.

U kunt het GVVP raadplegen in de bijlage bij de bekendmaking.

Het is niet mogelijk om tegen het plan als zodanig bezwaar dan wel beroep aan te tekenen.