Masterplan Axelsedam

Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

Masterplan Axelsedam
Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum stad Terneuzen.
In 2003 is het Masterplan Axelsedam opgesteld. Het Masterplan Axelsedam is geen concreet bouwplan of een keiharde blauwdruk. Het is, zoals gezegd, een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het Masterplan Axelsedam schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum. Deze gebieden: de Kop van de Noordstraat (1), het Schuttershof (2), de Beurtvaartkade (3), Rand Kennedylaan Oost (4), Kennedylaan West (5) en het schiereiland Schependijk (6), vormden oorspronkelijk het plangebied.

 

 

Van al deze deelgebieden zijn het Schuttershof en Rand Kennedylaan Oost en Kennedylaan West gerealiseerd en wordt het schiereiland Schependijk betrokken bij de bouw van een nieuwe sluis. Resteren  de Kop van de Noordstraat en de Beurtvaartkade.
In het plangebied Axelsedam vielen vooral de verouderde inrichting en bebouwing op. Vlak naast het centrum, langs een belangrijke invalsweg, lagen oude bedrijfspanden en braakliggende stukken land. Deze hebben een negatieve uitstraling op de directe omgeving en op het centrum. Met behulp van het masterplan kunnen toekomstige initiatieven en ingrepen in het gebied op elkaar afgestemd worden, waardoor een samenhangende en doelgerichte ontwikkeling ontstaat. Ook komt er een goede verbinding tussen de Kennedylaan en het kernwinkelgebied (binnenstad) van Terneuzen.

 

 

Kop van de Noordstraat (deelgebied 1)

In het projectgebied Kop van de Noordstraat worden 2 nieuwbouwplannen gerealiseerd. Op het zuidelijke deel verrijst ‘De Kampanje’. In dit poortgebouw naar de winkelstraat worden 26 appartementen gerealiseerd. Op de begane grond wordt bibliotheek en horeca gehuisvest. Het nieuwe ‘Belle Vue plein’ wordt opnieuw ingericht tot een sfeervolle openbare ruimte met groen en terrassen.
Het project Kop van de Noordstraat van Impact Vastgoed uit Rotterdam is gesitueerd op de hoek Vlooswijkstraat/ Noordstraat. Hier worden een 40 tal kleinschalige appartementen gerealiseerd, met name gericht op tijdelijke bewoning. Het gevelbeeld herinnert aan de voormalige witte panden die op deze locatie stonden.

De bouw van De Kampanje is gestart in maart 2020.

 

 

Beurtvaartkade (deelgebied 3)

Het perceel Beurtvaartkade heeft een prominente plek in de stad, langs een belangrijke ontsluitingsweg van Terneuzen. Een belangrijk kenmerk van de Beurtvaartkade is de ligging aan de oostelijke kanaalarm. Deze watergang is van historische betekenis voor Terneuzen en heeft nog een maritieme sfeer die Terneuzen in andere delen van de stad is kwijtgeraakt. Aan de kade liggen binnenvaartschepen en plezierjachten. Ook cruiseschepen kunnen hier aanleggen aan een opgeknapte kade.

Kennedylaan (deelgebieden 4 en 5)

Met het realiseren van nieuwe functies, zoals grootschalige detailhandel, woningbouw, parkeren enz. heeft de gemeente Terneuzen dit gebied bij de stad betrokken.

Unieke kans

De combinatie van grootschalige winkels en recreatief winkelen in de binnenstad wordt gezien als een heel sterke combinatie met grote aantrekkingskracht op het winkelende publiek in en buiten de regio.

Ontwikkeling west en uitbreiding oost

Aan de westzijde is een gebouw met appartementen verrezen met op de begane grond winkels. Ten zuiden van de Stationsweg is een tankstation gerealiseerd.

Ten Oosten van de Kennedylaan (achterkant van de huidige winkels) zijn kleine woningen voor arbeidsmigranten gebouwd.

Aanpassing wegen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe trekpleister goed bereikbaar is, is de infrastructuur (Kennedylaan) aangepast. Zo isde splitsing Kennedylaan-Stationsweg aangepast en komt er nog een derde zebrapad bij over de Kennedylaan voor een veilige oversteek. De fietspaden langs de Kennedylaanzijn afgescheiden van de weg aangelegd.

 

Verbinding Kennedylaan - binnenstad Terneuzen

Er komt een verbinding tussen de winkelgebieden Kennedylaan, Schuttershofcomplex en Kop van de Noordstraat (kernwinkelgebied) over de Axelsedam. De eerste ideeën daarover zijn met een klankbordgroep, bestaande uit ondernemers en organisaties rondom de Axelsedam, besproken. Nu de bouw van de Kop van de Noordstraat is gestart, gaat de gemeente dit onderwerp verder oppakken.