Veerhaven en omgeving

Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

Plan Veerhaven

Het Plan Veerhaven en Omgeving is een project waarin allerlei werkzaamheden en herinrichtingen zijn gebundeld voor het gebied tussen de Westerschelde en de binnenstad van Terneuzen. Het doel is om het gebied toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken en om de binnenstad met het water te verbinden.
Het plan heeft in totaal zes fases. De afronding van het gehele project is gepland voor 2023.

In verschillende fasen wordt de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex ingericht. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

In januari 2015 zijn de inrichtingsplannen voor het gebied Veerhaven en omgeving vastgesteld. Het gebied speelt een belangrijke rol in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de stad Terneuzen, de aansluiting op de doelstellingen uit de Structuurvisie Binnenstad en de band van de stad met het water. Het gebied moet met een aantrekkelijker inrichting voor toeristen en bewoners één van de visitekaartjes van Terneuzen worden. Daarbij speelt de aansluiting op de ontwikkelingen op het gebied van citymarketing en de Nieuwe Sluis een nadrukkelijke rol.

Fase 1

In fase 1 is de aansluiting van de Nieuwstraat op het projectgebied nabij Westbeer uitgevoerd.

Fase 2

Ook fase 2 is inmiddels uitgevoerd: de herinrichting van het strandje achter Westbeer met een thematische speelvoorziening (opgebouwd uit windmolenwieken) en vlonders. De loopverbinding vanuit het Stadhuisplein naar de Scheldeboulevard.

Fase 3

Fase 3 van het project is eind maart 2018 geopend: de herinrichting van 2 pieren met nieuwe paden en banken. Op de pier ten westen van de Veerhaven is een scheepsspotterplek gerealiseerd. Vanaf deze plek is de grote scheepvaart van zeer dichtbij te beleven. In de scheepsspotterplek wordt een interactieve presentatie gegeven over deze bijzondere locatie en het navigeren op de Westerschelde.
Op de kop van de pier ten oosten van de Veerhaven is een pleintje met bijzondere zitelementen aangebracht, opgebouwd uit windmolenwieken. Ook op deze pier is het wandelpad vernieuwd en voorzien van bankjes en vuilnisbakken.
In 2020 is ook de drijvende steiger in de Veerhaven geopend. Bezoekers kunnen nu dicht bij de schepen komen en in contact komen met het maritieme karakter van de omgeving. De band van Terneuzen met het water wordt hierdoor versterkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4

De loopverbindingen tussen de Dijkstraat en de Scheldeboulevard en de Josinastraat/ Koning Willem I park met de Scheldeboulevard zijn aangelegd. Er is nu een directe, rechte verbinding naar de Scheldeboulevard met brede voetpaden en trappen, geheel in de stijl van de verbindingen die inmiddels noordelijker in het projectgebied zijn gerealiseerd. De dijkopgangen bij de kruiging Binnenvaartweg/ Buitenhaven zijn in de zomer van 2019 aangelegd.

 

Fase 5

De stadsbalkons zijn inmiddels klaar.

fase 5 20210415_142311 web

Fase 6

Tussen Brasserie Westbeer en het sluizencomplex bouwen we het laatste Havenbalkon. Dit wordt een rustplaats met houten keerwanden en zitbanken zoals in de eerdere fasen is gebouwd. Het Havenbalkon kijkt uit op de in- en uitvaart van de oostsluis, de binnenvaartsluis. Naast de bouw van het Havenbalkon maken we het voetpad op de dijk breder. Zoals in de vorige fasen leggen we langs dit pad een achttal betonplaten aan om beelden op te plaatsen voor de beeldenroute. Vanwege het te verbreden pad vullen we de binnenzijde van het dijktalud aan met grond. Als laatste plaatsen we extra openbare verlichting.   

fase 6 2

Uitvoering en planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Hese Infra BV. Ze starten 28 augustus 2023 met de inrichting van het werkterrein en voorbereidende werkzaamheden. Uitgangspunt is dat de fundering van het Havenbalkon voor het begin van het stormseizoen gereed is. Ook de asfaltverharding in het voetpad dient tijdig aangebracht te worden. De bovenbouw kan tijdens het stormseizoen uitgevoerd worden. Volgens planning zal het werk eind november 2023 gereed zijn.

Voor uitvoering van de werkzaamheden sluiten we het desbetreffende gedeelte geheel af.   

fase 6