Veerhaven en omgeving

Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

 

In januari 2015 zijn de inrichtingsplannen voor het gebied Veerhaven en omgeving vastgesteld. Het gebied speelt een belangrijke rol in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de stad Terneuzen, de aansluiting op de doelstellingen uit de Structuurvisie Binnenstad en de band van de stad met het water. Het gebied moet met een aantrekkelijker inrichting voor toeristen en bewoners één van de visitekaartjes van Terneuzen worden. Daarbij speelt de aansluiting op de ontwikkelingen op het gebied van citymarketing en de Nieuwe Sluis een nadrukkelijke rol.

Fase 1

In fase 1 is de aansluiting van de Nieuwstraat op het projectgebied nabij Westbeer uitgevoerd.

Fase 1 P8050140 web

 

Fase 2

Ook fase 2 is inmiddels uitgevoerd: de herinrichting van het strandje achter Westbeer met een thematische speelvoorziening (opgebouwd uit windmolenwieken) en vlonders.

speelobject Veerhaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3

Fase 3 van het project is eind maart 2018 geopend: de herinrichting van 2 pieren met nieuwe paden en banken. Op de pier ten westen van de Veerhaven is een scheepsspotterplek gerealiseerd. Vanaf deze plek is de grote scheepvaart van zeer dichtbij te beleven. In de scheepsspotterplek wordt een interactieve presentatie gegeven over deze bijzondere locatie en het navigeren op de Westerschelde.
Op de kop van de pier ten oosten van de Veerhaven is een pleintje met bijzondere zitelementen aangebracht, opgebouwd uit windmolenwieken. Ook op deze pier is het wandelpad vernieuwd en voorzien van bankjes en vuilnisbakken.
In 2020 is ook de drijvende steiger in de Veerhaven geopend. Bezoekers kunnen nu dicht bij de schepen komen en in contact komen met het maritieme karakter van de omgeving. De band van Terneuzen met het water wordt hierdoor versterkt.

Fase 3 P8050094 web  Fase 3 P8050090 web

Fase 3 P8050124 web  Fase 3 P8050105 web

Overzicht P8050093 web

Fase 4

De loopverbindingen tussen de Dijkstraat en de Scheldeboulevard en de Josinastraat/ Koning Willem I park met de Scheldeboulevard zijn aangelegd. Er is nu een directe, rechte verbinding naar de Scheldeboulevard met brede voetpaden en trappen, geheel in de stijl van de verbindingen die inmiddels noordelijker in het projectgebied zijn gerealiseerd. De dijkopgangen bij de kruiging Binnenvaartweg/ Buitenhaven zijn in de zomer van 2019 aangelegd.

Fase 4 P8050145 web  Fase 4 P8050148 web

Fase 5

Start bouw zitbalkons vangt aan in 2020.

Plaatje fase 5 Veerhaven