Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De aanvraag voor het briefadres doet u in de gemeente waar de verlener van het briefadres woont.
 

Afspraak maken briefadres

 

Briefadres aanvragen

Het aanvragen van een briefadres doet u aan de balie van de gemeente. Gebruik hiervoor de knop 'Afspraak maken briefadres'. Let op: het adres dat u opgeeft is van een woonhuis. Het mag geen bedrijf of postbusnummer zijn.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument),
  • een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of bewijs van de kamer van koophandel,
  • een schriftelijke toestemming van de briefadresgever met een kopie van zijn identiteitsbewijs.

Voorwaarden

Om een briefadres te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u heeft geen woonadres (de gemeente onderzoekt dit),
  • het briefadres bevindt zich in Nederland,
  • u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Verzorgingstehuis / verpleegafdeling

Wij krijgen vaak de vraag om personen in een verzorgingstehuis in te schrijven op het adres van de mantelzorger. Dit is helaas niet mogelijk. Enkel personen die zijn opgenomen op een verpleegafdeling komen in aanmerking voor een briefadres. Zij kunnen een briefadres nemen bij een mantelzorger.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.