Vertrek naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente schrijft u uit op de datum dat u aangifte doet.

De gemeente geeft uw vertrek naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties. De uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Gebruik de knop 'Vertrek naar het buitenland melden' alleen als alle bewoners van een adres samen vertrekken naar het buitenland en er niemand achterblijft op het adres.
 

Vertrek naar het buitenland melden

 

Als niet alle bewoners vertrekken, dan moet u op afspraak aan de balie langskomen. Er is een uitzondering voor bewoners die geen familie zijn. Als er enkel bewoners op het adres achterblijven die geen familie zijn, dan mag u uw verhuizing ook digitaal doorgeven.
Als u aan de balie langskomt dan moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) meenemen. Alle bewoners die vertrekken moeten persoonlijk langskomen. Degene die op het adres blijven wonen hoeven niet mee te komen.

Wie kan het vertrek doorgeven?

Als alle bewoners gezamenlijk vertrekken, kunnen de ouders, voogden of verzorgers voor inwonende kinderen het vertrek doorgeven. Het maakt niet uit welke leeftijd de kinderen hebben. Ook gehuwden kunnen voor elkaar de verhuizing doorgeven als ze gezamenlijk verhuizen naar hetzelfde adres en er geen bewoners achterblijven. Verder moet iedereen voor zichzelf de verhuizing doorgeven.

Als niet alle bewoners vertrekken dan gelden de volgende regels:

  • Zijn de achtergebleven bewoners allemaal geen familie van u, dan mag u de verhuizing ook digitaal doorgeven.
  • Zijn de achtergebleven bewoners familie, of kiest u ervoor om uw vertrek aan de balie door te geven, dan moeten alle bewoners die vertrekken persoonlijk aan de balie langskomen. Dit geldt ook voor kleine kinderen.
  • Degene(n) die op het adres blijven wonen hoeven niet mee te komen.

Als een kind op een ander adres woont als de ouder(s) dan kunnen de ouder(s) het vertrek doorgeven als het kind jonger is dan 16 jaar. Bij kinderen van 16 jaar en ouder kan dat niet. Dan moet het kind zelf de verhuizing doorgeven.

Bewijs van uitschrijving

U kunt bij ons aan de balie een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Het bewijs van uitschrijving is gratis. Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft, dan kunt u direct een bewijs van uitschrijving mee krijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Verhuizen in het buitenland

Als u op dit moment in het buitenland woont en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit laten registreren in Nederland. U kunt het online met uw Digid doorgeven of, als u geen Digid heeft, via ons contactformulier doorgeven. Als u de registratie via ons contactformulier doorgeeft, dan hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig en een bewijs dat u bij de autoriteiten in uw land staat ingeschreven op het nieuwe adres.

More information in English

Are you moving abroad? Please make an appointment to unsubcribe from the municipality.

Make an appointment