Vertrek naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente schrijft u uit op de datum dat u aangifte doet.

De gemeente geeft uw vertrek naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties. De uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Gebruik de knop 'Vertrek naar het buitenland melden' alleen als alle mensen op hetzelfde adres samen vertrekken naar het buitenland.
 

Vertrek naar het buitenland melden >

 

Als niet alle bewoners vertrekken, dan moet u op afspraak aan de balie langskomen. U moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) meenemen. Alle bewoners die vertrekken moeten persoonlijk langskomen. Degene die op het adres blijven wonen hoeven niet aan de balie mee langs te komen.

Wie kan het vertrek doorgeven?

Het doorgeven van het vertrek kan worden gedaan door iedereen van 16 jaar en ouder. Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • de ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
  • ouders, voogden of verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de meerderjarige zelf de verplichting vervult.
Bewijs van uitschrijving

U kunt bij ons aan de balie een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Het bewijs van uitschrijving is gratis. Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft, dan kunt u direct een bewijs van uitschrijving mee krijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Meer informatie