Jeugdhulp

​We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien. En dat ze hun talenten ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als uw kind hulp nodig heeft verwachten we dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen. Of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Als er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen beschikbaar zijn om u te helpen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Waar kunt u terecht voor jeugdhulp?

De gemeente Terneuzen organiseert de jeugdhulp samen met Jeugd en Gezin aan-z. Een medewerker van Jeugd en Gezin aan-z komt bij u thuis om te bespreken welke hulp nodig is. Als u in aanmerking komt voor hulp krijgt u een brief met het besluit van de gemeente. Dit noemen we de beschikking.  In deze beschikking staat waar u terecht kunt voor jeugdhulp. Voorbeelden van jeugdhulp zijn: opvoedondersteuning, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz, behandeling bij dyslexie, pleegzorg en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Op de website van aan-z vindt u hierover veel informatie. Maar u kunt ook vragen stellen:

    per e-mail via jeugdengezin@aan-z.eu;
    per telefoon via 0115-56 30 15
    of langsgaan op Jacob Catsstraat 7 in Terneuzen

Jeugd en Gezin aan-z is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Als u online een nieuwe aanvraag, wijziging of verlenging wilt melden, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Deze zorgverlener gaat samen met u aan de slag.

Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Zo kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Twijfelt u of een pgb wel bij u past? Doe dan de pgb-test van Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Tarieven pgb jeugd 2024

Hoogte tarieven persoongebonden budget

Jeugdhulp Tarief Eenheid
Persoonlijke verzorging € 42,68 Uur
Individuele begeleiding € 44,60 Uur
Gespecialiseerde individuele begeleiding € 58,02 Uur
Groepsbegeleiding € 53,67 Dagdeel
Gespecialiseerde groepsbegeleiding € 84,08 Dagdeel
Vervoer groepsbegeleiding € 24,15 Dag
Kort verblijf (met daginvulling) € 95,71 Dag
Tijdelijk verblijf (met begeleiding) € 228,97 Dag

 

Privacy

Na aanmelding verwerkt aan-z uw gegevens. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft, en om deze uit te voeren. aan-z verwerkt uw gegevens volgens de regels van de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de website van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Uiteraard houden we ons als gemeente ook aan alle wet- en regelgeving over privacy.

Klachten en bezwaren

Als u niet tevreden bent over de geboden hulp bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen. Dit kan bij de organisatie waar deze persoon werkt. Bent  u daarover niet tevreden? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Vertrouwenspersoon

Heeft u vragen, bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp. Zorgbelang Brabant doet dit voor de gemeente Terneuzen. Dit is gratis.  Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Zorgbelang Brabant werkt samen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

·         Telefoon: 088 - 555 10 00

·         e-mail: info@akj.nl

·         contactformulier: www.akj.nl/contact.

Misschien hebt u al contact gehad met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant? Dan kunt u bellen naar deze vertrouwenspersoon op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Zij zijn bereikbaar op hun mobiele nummer. U kunt hen ook mailen: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl.