Aanvraag rioolaansluitingen door bedrijven (met eHerkenning)

De eigenaar van het bedrijf is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de huisaansluiting op eigen erf. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en de technische staat van de huisaansluiting vanaf de erfafscheiding tot op het hoofdriool. De kosten voor het aansluiten brengen wij bij u in rekening. Zie hiervoor het onderdeel kosten op deze pagina.

De rioolaansluiting van uw bedrijf moet voldoen aan een aantal regels. U kunt deze terugvinden in de verordening Rioolaansluiting en eenmalig aansluitrecht. U moet vooraf met behulp van een berekening aantonen welke diameter u nodig heeft.

Een extra rioolaansluiting kunt u aanvragen via de knop 'Rioolaansluiting aanvragen'. Na het invullen ondertekent u dit formulier digitaal. Als u dit formulier voor een organisatie invult, gebruikt u hiervoor eHerkenning. Daarna kunt u het formulier versturen.
 

Rioolaansluiting aanvragen

 

Wat kost het aansluiten van een bedrijfspand of utiliteitsgebouw?

Het aansluiten van een bedrijfspand of utiliteitsgebouw kost, afhankelijk van de situatie, € 700,- tot € 890,-. We gaan hierbij uit van een diameter van 125 mm of 160 mm. Voor genoemde bedragen geldt dat de afstand tussen erfscheiding en hoofdriool maximaal zes meter mag zijn.

Gemengd riool Ø 125 mm:

 • Vuilwaterhuisaansluiting € 700,-
 • Hemelwaterhuisaansluiting € 700,-
 • Vuilwaterhuisaansluiting en hemelwaterhuisaansluiting € 725,-

Gescheiden riool Ø 125 mm:

 • Vuilwaterhuisaansluiting € 700,-
 • Hemelwaterhuisaansluiting € 700,-
 • Vuilwaterhuisaansluiting en hemelwaterhuisaansluiting € 850,-

Gemengd riool Ø 160 mm:

 • Vuilwaterhuisaansluiting € 740,-
 • Hemelwaterhuisaansluiting € 740,-
 • Vuilwaterhuisaansluiting en hemelwaterhuisaansluiting € 765,-

Gescheiden riool Ø 160 mm:

 • Vuilwaterhuisaansluiting € 740,-
 • Hemelwaterhuisaansluiting € 740,-
 • Vuilwaterhuisaansluiting en hemelwaterhuisaansluiting € 890,-
Wat kost het aansluiten als de afstand tussen erfafscheiding en hoofdriool meer is dan zes meter?

Als de afstand tussen erfscheiding tot hoofdriool meer dan zes meter is of als de aansluiting een grotere diameter heeft dan 160 mm, brengen wij de werkelijke kosten in rekening.

Wat kost het aansluiten van meerdere rioolaansluitingen tegelijkertijd?

Ook bij meerdere aansluitingen tegelijk brengen wij de werkelijke kosten in rekening. We maken hiervoor eerst een inschatting van de kosten voor u. Om deze inschatting te kunnen maken vragen wij u vriendelijk vooraf een tekening mee te sturen bij de aanvraag.

Riolering in het buitengebied

Gaat het om een woning/bouwwerk in het buitengebied? Op deze pagina leest u er meer over.

Meer informatie

De tarieven voor aansluiting op de gemeentelijke riolering zijn terug te vinden in de Verordening rioolaansluiting en eenmalig aansluitrecht.

Heeft u nog vragen? Kijk eens bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij ? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.