Rioolaansluiting nieuwbouw

Binnen de bebouwde kom moeten alle nieuwe woningen aangesloten worden op de riolering. In de nieuwe wijken leggen we een verbeterd-gescheiden of een gescheiden rioolstelsel aan. Dit houdt in dat u het afvalwater en het regenwater gescheiden aan moet bieden. Ook op plaatsen waar nog geen verbeterd-gescheiden of gescheiden riool aanwezig is, moet u uw afvalwater en regenwater gescheiden aanbieden.
Bij nieuwbouw moet een waterberging aanwezig zijn van 75 liter per m2 nieuw verhard oppervlak.

Buiten de bebouwde kom

Zie hiervoor de webpagina Rioolaansluiting in het buitengebied.