Vreemdelingenpaspoort

Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort maakt u een afspraak.

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Het duurt twee maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.
 

Afspraak maken vreemdelingenpaspoort

 

Meenemen
 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een kleurenpasfoto die niet ouder is dan 6 maanden. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto.
 • Indien jonger dan 18 jaar: ingevulde toestemmingsverklaring reisdocument minderjarige en legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen.
 • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant.
Voorwaarden

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als:

 • u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen;
 • u een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • u bent ingeschreven bij de gemeente;
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.
Kinderen
 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort).
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.
Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen oplichters een online bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak kopieën van uw ID-bewijs onbruikbaar voor oplichters. Of gebruik hiervoor de KopieID app.

Meer informatie