Aankoop of huur van groenstroken

Als gemeente Terneuzen vinden we het belangrijk dat er veel groen is. Dat maakt onze buurten mooi en fijn om in te wonen. Ook helpt groen bij het duurzamer maken van onze omgeving. Door vaker voor groen te kiezen in plaats van stenen hebben we minder last van wateroverlast. Bepaalde gronden verhuren of verkopen we.
Snippergroen zijn kleine stukjes grond van de gemeente. Soms blijven deze stukjes over bij het opnieuw inrichten van een buurt. Regelmatig hebben ze een nuttige functie voor de omgeving, maar soms ook niet. In dat geval kan het zijn dat u deze grond kunt kopen of huren om bijvoorbeeld uw tuin groter te maken.

Verhuur of verkoop van de groenstroken (snippergroen) is geen vanzelfsprekendheid. Volgens het privaatrecht kan de gemeente zelf beslissen of ze bepaalde grond wil verhuren of verkopen. Het kan dus gebeuren dat we ervoor kiezen om niet te verhuren of verkopen. Als dat gebeurt, kunt u geen bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Hoe regel ik mijn aanvraag?

U kunt een aanvraag om snippergroen van de gemeente te kopen of te huren, doen met behulp van het online aanvraagformulier.

Huur aanvragen

Koop aanvragen


Wij voeren vervolgens binnen acht weken een toets uit. U hoort dan of het perceel in aanmerking komt voor huur of koop. De totale procedure kan enige tijd in beslag nemen, soms wel enkele maanden. Dit is mede afhankelijk van het verzoek.

Hoe werkt de aanvraag van snippergroen?

Wilt u een stuk openbaar groen aankopen of huren, dat deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen.

  • Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Als u eigenaar bent, kunt u zelf een verzoek indienen.
  • Bent u huurder van een woning? Dan moet de verhuurder bereid zijn de grond aan te kopen en het aan u in verhuur te geven

Bij de online aanvraag, moet u als bijlage een kadastrale kaart/tekening meesturen, waarop u aangeeft wat u wilt kopen of huren.

Afwegingskader

Wij toetsen uw vraag om grond te kunnen kopen of te huren. Wij bekijken onder andere of:

  • De grond direct grenst aan uw tuin.
  • Er kabels of leidingen onder de grond liggen. Als dat zo is, dan verkopenof verhuren wij niet.
  • Er een overzichtelijk en logisch (groen)beeld blijft. En of er geen beeldbepalende bomen op het stuk grond staan.
  • Verkoop mag niet leiden tot teveel verharding. Dit om wateroverlast en hittestress te voorkomen.
  • Hoe de grond wordt gebruikt, de (sociale) veiligheid, de belevingswaarde en eventuele toekomstplannen.

Het is niet vanzelfsprekend dat we de grond verkopen of verhuren.

Wat kost de aankoop of verhuur van snippergroen?

De kosten voor de verhuur en aankoop van groen- en reststroken staan in het overzicht grondprijzen.
De prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Bij aankoop zijn er daarnaast nog extra kosten, zoals notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook grond. En zijn voor rekening van de koper.
Het is gemeentelijk beleid dat we bij aankoop van meer dan 100 m2 gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek uitvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of we de grond daadwerkelijk verkopen. De kosten voor het bodemonderzoek worden alleen na aankoop van de grond door de gemeente vergoed.

Bestemming grond verandert niet

Bij het aankopen van de grond, wijzigt de bestemming niet. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groen) houdt. Dit betekent dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen we voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst.