Driewegen-Hughersluys

Wijkwethouder: : Laszlo van de Voorde
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

Deze wijk situeert zich in het uiterste zuiden van de kern Terneuzen en ligt ingeklemd in een driehoek met als zijden de Guido Gezellelaan, de Hogendijk en Hughersluys. Kenmerkend voor de wijk zijn een klein aantal woningen, een groot aantal bedrijven en een grote oppervlak dat door volkstuintjes in beslag wordt genomen. Driewegen was vroeger een apart dorp en heeft een authentiek karakter. Er zijn zelfs nog enkele boerderijtjes met kleine weilanden.
Op 1 januari 2024 had Driewegen/ Hughersluys 170 inwoners, 89 mannen en 81 vrouwen.

Wijkraad Driewegen

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

Op de kalender vindt u de vergaderdata van de wijkraad Driewegen.

Contactpersoon: dhr. F. van Buiten
Telefoonnummer: 06 - 12339140
E-mail: wijkraad3wegen@hotmail.com