Driewegen-Hughersluys

Wijkwethouder: Paula Stoker
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

Deze wijk situeert zich in het uiterste zuiden van de kern Terneuzen en ligt ingeklemd in een driehoek met als zijden de Guido Gezellelaan, de Hogendijk en Hughersluys. Kenmerkend voor de wijk zijn een klein aantal woningen, een groot aantal bedrijven en een grote oppervlak dat door volkstuintjes in beslag wordt genomen. Driewegen was vroeger een apart dorp en heeft een authentiek karakter. Er zijn zelfs nog enkele boerderijtjes met kleine weilanden.
Op 1 januari 2020 had Driewegen/ Hughersluys 179 inwoners, 92 mannen en 87 vrouwen.

Wijkraad Driewegen

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

aanvang 19.15 uur in De Kameleon

11 februari 2020
23 juni 2020
6 oktober 2020
8 december 2020

Contactpersoon: dhr. H. de Maat (secretaris)
Adres: Driewegenstraat 11, 4536 HJ  Terneuzen
Telefoonnummer: 0115 - 492 027
E-mail:
wijkraaddriewgn@zeelandnet.nl

Vergunningaanvraag GSNED