Lievenspolder

Wijkwethouder: : Frank van Hulle
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

De wijk is ruimtelijk in twee delen gesplitst door de Axelsestraat , een belangrijke winkelstraat in Terneuzen. Deze straat vormt van oudsher de toegangsweg naar Terneuzen vanuit het zuiden. De ruimtelijke opzet van de wijk kenmerkt zich door een dichte bebouwing, die weinig ruimte overlaat voor openbaar groen of verblijfsgebied. Een groot deel van de wijk is gerealiseerd is vernieuwd.  De open, groene plek die hiervan het gevolg is, wordt ingevuld met een brede school. Deze invulling laat evenwel voldoende ruimte voor groen over.
De wijk heeft een oppervlakte van 40 hectare. Op 1 januari 2021 had Lievenspolder 2.322 inwoners, 1.165 mannen en 1.157 vrouwen.

Bewonersbijeenkomsten

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

16 maart
28 juli

Scholen
  • De Kameleon