Lievenspolder

Wijkwethouder: Paula Stoker
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

De wijk is ruimtelijk in twee delen gesplitst door de Axelsestraat , een belangrijke winkelstraat in Terneuzen. Deze straat vormt van oudsher de toegangsweg naar Terneuzen vanuit het zuiden. De ruimtelijke opzet van de wijk kenmerkt zich door een dichte bebouwing, die weinig ruimte overlaat voor openbaar groen of verblijfsgebied. Een groot deel van de wijk is gerealiseerd is vernieuwd.  De open, groene plek die hiervan het gevolg is, wordt ingevuld met een brede school. Deze invulling laat evenwel voldoende ruimte voor groen over.
De wijk heeft een oppervlakte van 40 hectare. Op 1 januari 2019 had Lievenspolder 2.360 inwoners, 1.202 mannen en 1.158 vrouwen.

Bewonersbijeenkomsten

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

aanvang 19.15 uur in De Kameleon

5 februari 2019
16 april 2019
25 juni 2019
24 september 2019
10 december 2019

Scholen
  • De Kameleon