Lievenspolder

De wijk is ruimtelijk in twee delen gesplitst door de Axelsestraat , een belangrijke winkelstraat in Terneuzen. Deze straat vormt van oudsher de toegangsweg naar Terneuzen vanuit het zuiden. De ruimtelijke opzet van de wijk kenmerkt zich door een dichte bebouwing, die weinig ruimte overlaat voor openbaar groen of verblijfsgebied. Een groot deel van de wijk is gerealiseerd is vernieuwd.  De open, groene plek die hiervan het gevolg is, wordt ingevuld met een brede school. Deze invulling laat evenwel voldoende ruimte voor groen over. De wijk heeft een oppervlakte van 40 hectare.

 

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Lievenspolder 2.360 inwoners, 1.202 mannen en 1.158 vrouwen.

 

Scholen

  • De Kameleon

 

Contactgegevens wijkraad Lievenspolder

Contactpersoon: Dhr. A. van Pamelen

Adres: St. Streuvelsstraat 8

Postcode Woonplaats: 4532 CD Terneuzen

Telefoonnummer: 0115 - 695 914

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar de heer Van Pamelen.

 

Werkzaamheden

Actuele werkzaamheden in Terneuzen.