Lievenspolder

Wijkwethouder: : Laszlo van de Voorde
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

De wijk is ruimtelijk in twee delen gesplitst door de Axelsestraat , een belangrijke winkelstraat in Terneuzen. Deze straat vormt van oudsher de toegangsweg naar Terneuzen vanuit het zuiden. De ruimtelijke opzet van de wijk kenmerkt zich door een dichte bebouwing, die weinig ruimte overlaat voor openbaar groen of verblijfsgebied. Een groot deel van de wijk is gerealiseerd is vernieuwd.  De open, groene plek die hiervan het gevolg is, wordt ingevuld met een brede school. Deze invulling laat evenwel voldoende ruimte voor groen over.
De wijk heeft een oppervlakte van 40 hectare. Op 1 januari 2023 had Lievenspolder 2.285 inwoners, 1.156 mannen en 1.129 vrouwen.

Bewonersbijeenkomsten

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

Aanvang bijeenkomsten: 19.15 uur in De Kameleon

31 januari 2023
16 mei 2023
5 september 2023

Contactpersoon: dhr. H. Meertens
Adres: Kastanjelaan 14
4537 TR Terneuzen
Telefoonnummer: 06 - 50668896

Voor informatie kunt u een kijkje nemen op de website van De Kameleon of een e-mail sturen naar het bewonersplatform.

Scholen
  • De Kameleon