Noordpolder

Wijkwethouder: Ben van Assche
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

De wijk kent diverse deelgebieden, die in verschillende periodes zijn gebouwd. Het westelijk deel is vooroorlogs, het oostelijk gedeelte is gerealiseerd in de jaren zeventig, de vroegere Molendijk (tussen Jacob Cats- en Oranjestraat) is later bebouwd en ook de flats aan de noordzijde, langs de Westerschelde zijn van latere datum. De waterpartij, die samen met de Churchilllaan, de Scheldeflats scheidt van de rest van de wijk, is een overblijfsel van het Uitwateringskanaal.
De wijk heeft een oppervlakte van 59 hectare. Op 1 januari 2021 had Noordpolder 2.674 inwoners, 1.270 mannen en 1.404 vrouwen.

Wijkraad Noordpolder

Op dit moment is er geen wijkraad actief in Noordpolder.

Scholen
  • Prins Willem van Oranjeschool (protestants-christelijk)
  • De Springplank (speciaal basisonderwijs)