Noordpolder

Wijkwethouder: Jeroen de Buck
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

De wijk kent diverse deelgebieden, die in verschillende periodes zijn gebouwd. Het westelijk deel is vooroorlogs, het oostelijk gedeelte is gerealiseerd in de jaren zeventig, de vroegere Molendijk (tussen Jacob Cats- en Oranjestraat) is later bebouwd en ook de flats aan de noordzijde, langs de Westerschelde zijn van latere datum. De waterpartij, die samen met de Churchilllaan, de Scheldeflats scheidt van de rest van de wijk, is een overblijfsel van het Uitwateringskanaal.
De wijk heeft een oppervlakte van 59 hectare. Op 1 januari 2024 had Noordpolder 2.591 inwoners, 1.238 mannen en 1.353 vrouwen.

Toekomst Klimaatbestendige wijk Noordpolder 

U vindt hier alle informatie over het project Toekomst klimaatbestendige wijk Noordpolder.

Wijkraad Noordpolder

Op dit moment is er geen wijkraad actief in Noordpolder.

Scholen
  • Prins Willem van Oranjeschool (protestants-christelijk)
  • De Springplank (speciaal basisonderwijs)