Noordpolder

Wijkwethouder: Ben van Assche
Wijkcoördinator: Jolanda Fieret (tot begin maart 2021 vervangster van Nancy Herwegh)

 

De wijk kent diverse deelgebieden, die in verschillende periodes zijn gebouwd. Het westelijk deel is vooroorlogs, het oostelijk gedeelte is gerealiseerd in de jaren zeventig, de vroegere Molendijk (tussen Jacob Cats- en Oranjestraat) is later bebouwd en ook de flats aan de noordzijde, langs de Westerschelde zijn van latere datum. De waterpartij, die samen met de Churchilllaan, de Scheldeflats scheidt van de rest van de wijk, is een overblijfsel van het Uitwateringskanaal.
De wijk heeft een oppervlakte van 59 hectare. Op 1 januari 2020 had Noordpolder 2.658 inwoners, 1.260 mannen en 1.398 vrouwen.

Wijkraad Noordpolder

Op dit moment is er geen wijkraad actief in Noordpolder.

Scholen
  • Prins Willem van Oranjeschool (protestants-christelijk)
  • De Springplank (speciaal basisonderwijs)