Noordpolder

De wijk kent diverse deelgebieden, die in verschillende periodes zijn gebouwd. Het westelijk deel is vooroorlogs, het oostelijk gedeelte is gerealiseerd in de jaren zeventig, de vroegere Molendijk (tussen Jacob Cats- en Oranjestraat) is later bebouwd en ook de flats aan de noordzijde, langs de Westerschelde zijn van latere datum. De waterpartij, die samen met de Churchilllaan, de Scheldeflats scheidt van de rest van de wijk, is een overblijfsel van het Uitwateringskanaal. De wijk heeft een oppervlakte van 59 hectare.

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Noordpolder 2.678 inwoners, 1.263 mannen en 1.415 vrouwen.

Scholen
  • Prins Willem van Oranjeschool (protestants-christelijk)
  • De Springplank (speciaal basisonderwijs)
Contactgegevens wijkraad Noordpolder

Op dit moment is er geen wijkraad actief in Noordpolder.