Oude Vaart

Deze wijk, die dateert uit de jaren '80 van de vorige eeuw, is vernoemd naar de waterloop, die in vroeger tijden vanuit het zuiden naar de vestingwerken van Terneuzen liep. In de wijken Lievenspolder en Triniteit is de vaart gedempt, terwijl hij voor Oude Vaart een belangrijk structurerend element vormt. In ruimtelijk opzicht biedt de wijk daardoor een gevarieerd beeld, met voldoende openbaar groen en oppervlaktewater. De wijk heeft een oppervlakte van 63 hectare.

 

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Oude Vaart 1.191 inwoners, 590 mannen en 601 vrouwen.

 

Scholen

  • De Oude Vaart (protestants-christelijk)

  • Het Lodewijk College

 

 

Werkzaamheden

Actuele werkzaamheden in Terneuzen.