Oude Vaart

Wijkwethouder: P.A.F. (Paula) Stoker

Wijkcoördinator: S. (Samantha) Strooband

Deze wijk, die dateert uit de jaren '80 van de vorige eeuw, is vernoemd naar de waterloop, die in vroeger tijden vanuit het zuiden naar de vestingwerken van Terneuzen liep. In de wijken Lievenspolder en Triniteit is de vaart gedempt, terwijl hij voor Oude Vaart een belangrijk structurerend element vormt. In ruimtelijk opzicht biedt de wijk daardoor een gevarieerd beeld, met voldoende openbaar groen en oppervlaktewater.
De wijk heeft een oppervlakte van 63 hectare. Op 1 januari 2019 had Oude Vaart 1.191 inwoners, 590 mannen en 601 vrouwen.

Bewonersbijeenkomsten

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

aanvang 19.15 uur in De Kameleon

5 februari 2019
16 april 2019
25 juni 2019
24 september 2019
10 december 2019

Scholen
  • De Oude Vaart (protestants-christelijk)
  • Het Lodewijk College