Oude Vaart

Wijkwethouder: : Laszlo van de Voorde
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

Deze wijk, die dateert uit de jaren '80 van de vorige eeuw, is vernoemd naar de waterloop, die in vroeger tijden vanuit het zuiden naar de vestingwerken van Terneuzen liep. In de wijken Lievenspolder en Triniteit is de vaart gedempt, terwijl hij voor Oude Vaart een belangrijk structurerend element vormt. In ruimtelijk opzicht biedt de wijk daardoor een gevarieerd beeld, met voldoende openbaar groen en oppervlaktewater.
De wijk heeft een oppervlakte van 63 hectare. Op 1 januari 2024 had Oude Vaart 1.177 inwoners, 602 mannen en 575 vrouwen.

Bewonersbijeenkomsten

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

Op de kalender staan de vergaderdata van de bijwonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Scholen
  • De Oude Vaart (protestants-christelijk)
  • Het Lodewijk College