Oudelandse Hoeve - Katspolder

Ten zuiden van Serlippenspolder ligt, ingesloten door de Ringweg langs Zuidpolder en Oudelandse Hoeve aan de ene zijde en de Otheense Kreek aan de andere zijde, de wijk Katspolder. Deze wijk biedt door de ruim opgezette verkaveling een groene aanblik. Kenmerkend is de aanwezigheid van de jachthaven in het centrale gedeelte van de wijk. Andere voorzieningen zijn de kinderboerderij en het parkgebied. Ten westen van de wijk Katspolder ligt de wijk Oudelandse Hoeve.De wijk Oudelandse Hoeve is gebouwd in de jaren zestig. Naast behoorlijk wat hoogbouw is er ruimte voor eengezinswoningen en enkele ruimtevragende voorzieningen zoals o.a. hotel, uitgifte Zorgsaam, sportschool, postkantoor enzovoorts. De noordkant sluit aan op de wijkvoorzieningen in Zuidpolder. De wijk heeft een oppervlakte van 90 hectare.

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 hadden Oudelandse Hoeve en Katspolder 3.997 inwoners, 1.807 mannen en 2.190 vrouwen.

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Buurthuis de Hoeve
  • Informatie en reserveringen Buurthuis De Hoeve: Mevrouw I. van Haaster via telefoonnummer: 06-28404967 of e-mail
Scholen
  • Ds. D.L. Aangeenbrugschool (protestants-christelijk)
  • De Stelle (protestants-christelijk)
Contactgegevens buurtvereniging Oudelandse Hoeve - Katspolder

Contactpersoon: dhr. G. Heijnen, secretaris
Adres: Diepenbrockstraat 111, 4536 GK  TERNEUZEN
Telefoonnummer: 0115-619 231

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar de heer Heijnen.