Oudelandse Hoeve - Katspolder

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

 Ten zuiden van Serlippenspolder ligt, ingesloten door de Ringweg langs Zuidpolder en Oudelandse Hoeve aan de ene zijde en de Otheense Kreek aan de andere zijde, de wijk Katspolder. Deze wijk biedt door de ruim opgezette verkaveling een groene aanblik. Kenmerkend is de aanwezigheid van de jachthaven in het centrale gedeelte van de wijk. Andere voorzieningen zijn de kinderboerderij en het parkgebied. Ten westen van de wijk Katspolder ligt de wijk Oudelandse Hoeve.
De wijk Oudelandse Hoeve is gebouwd in de jaren zestig. Naast behoorlijk wat hoogbouw is er ruimte voor eengezinswoningen en enkele ruimtevragende voorzieningen zoals o.a. hotel, uitgifte Zorgsaam, sportschool, postkantoor enzovoorts. De noordkant sluit aan op de wijkvoorzieningen in Zuidpolder.
De wijk heeft een oppervlakte van 90 hectare. Op 1 januari 2024 hadden Oudelandse Hoeve en Katspolder 3.868 inwoners, 1.759 mannen en 2.109 vrouwen.

Buurtvereniging Oudelandse Hoeve - Katspolder

Vergaderschema

Aanvang 19.30 uur in buurthuis De Hoeve. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar buurthuisdehoeve@hotmail.com

Op de kalender vindt u de vergaderdata van buurtvereniging Oudelandse Hoeve - Katspolder.

Contactpersoon: mevr. A. van Eijk
Telefoonnummer: 06 - 13941956
E-mail: secretariaatoudelandsehoeve@gmail.com

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Buurthuis de Hoeve
  • Informatie en reserveringen Buurthuis De Hoeve: M. Langerak via telefoonnummer: 0115 85 09 49 of e-mail naar buurthuisdehoeve@hotmail.com 
Scholen
  • Ds. D.L. Aangeenbrugschool (protestants-christelijk)
  • KC De Stelle - Zeemeeuw (protestants-christelijk)