Oudelandse Hoeve - Katspolder

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

 Ten zuiden van Serlippenspolder ligt, ingesloten door de Ringweg langs Zuidpolder en Oudelandse Hoeve aan de ene zijde en de Otheense Kreek aan de andere zijde, de wijk Katspolder. Deze wijk biedt door de ruim opgezette verkaveling een groene aanblik. Kenmerkend is de aanwezigheid van de jachthaven in het centrale gedeelte van de wijk. Andere voorzieningen zijn de kinderboerderij en het parkgebied. Ten westen van de wijk Katspolder ligt de wijk Oudelandse Hoeve.
De wijk Oudelandse Hoeve is gebouwd in de jaren zestig. Naast behoorlijk wat hoogbouw is er ruimte voor eengezinswoningen en enkele ruimtevragende voorzieningen zoals o.a. hotel, uitgifte Zorgsaam, sportschool, postkantoor enzovoorts. De noordkant sluit aan op de wijkvoorzieningen in Zuidpolder.
De wijk heeft een oppervlakte van 90 hectare. Op 1 januari 2023 hadden Oudelandse Hoeve en Katspolder 3.935 inwoners, 1.794 mannen en 2.141 vrouwen.

Buurtvereniging Oudelandse Hoeve - Katspolder

Vergaderschema

Aanvang 19.30 uur in buurthuis De Hoeve. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar buurthuisdehoeve@hotmail.com

15 februari 2023
17 mei 2023
20 september 2023
20 december 2023

Contactpersoon: dhr. G. Heijnen, secretaris
Adres: Diepenbrockstraat 111, 4536 GK  TERNEUZEN
Telefoonnummer: 0115-619 231
E-mail: truger35@zeelandnet.nl

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Buurthuis de Hoeve
  • Informatie en reserveringen Buurthuis De Hoeve: Mevrouw I. van Haaster via telefoonnummer: 06-28404967 of e-mail
Scholen
  • Ds. D.L. Aangeenbrugschool (protestants-christelijk)
  • De Stelle (protestants-christelijk)