Serlippens

Deze woonwijk ligt aan de noordzijde van Terneuzen. De flats langs de noordrand kijken uit op de Westerschelde. Ten zuiden van de Churchilllaan ligt het grootste gedeelte van de wijk, die door een hoogteverschil ruimtelijk in twee delen in opgesplitst. Het oogteverschil is ontstaan door het opspuiten van het gebied met slib tijdens de werkzaamheden aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen in de zestiger jaren. Kenmerkend voor de wijk zijn de wildtuinen, die zijn opgenomen in de verkaveling. Op deze plekken kunnen bomen en planten ongestoord groeien. Het groen biedt daardoor een dichte aanblik en functioneert met name voor de jeugd om in te spelen. De wijk heeft een oppervlakte van 53 hectare.

 

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Serlippens 2.062 inwoners, 970 mannen en 1.092 vrouwen.

 

Buurt- dorps & wijkcentra

  • De Driehoek/De Twijn

 

Scholen

  • Brede School De Twijn (openbaar)

  • De Regenboog (speciaal onderwijs) 

 

Contactgegevens wijkraad Serlippens

Contactpersoon: Mevr. I. Imanse

Adres: Lorentzlaan 24

Postcode Woonplaats: 4532 KP  Terneuzen

Telefoonnummer: 0115 - 615 524

Voor informatie kunt u een e-mail sturen aan de wijkraad.

 

Werkzaamheden

Actuele werkzaamheden in Terneuzen.