Serlippens

Wijkwethouder: Jeroen de Buck
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

Deze woonwijk ligt aan de noordzijde van Terneuzen. De flats langs de noordrand kijken uit op de Westerschelde. Ten zuiden van de Churchilllaan ligt het grootste gedeelte van de wijk, die door een hoogteverschil ruimtelijk in twee delen in opgesplitst. Het oogteverschil is ontstaan door het opspuiten van het gebied met slib tijdens de werkzaamheden aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen in de zestiger jaren. Kenmerkend voor de wijk zijn de wildtuinen, die zijn opgenomen in de verkaveling. Op deze plekken kunnen bomen en planten ongestoord groeien. Het groen biedt daardoor een dichte aanblik en functioneert met name voor de jeugd om in te spelen.
De wijk heeft een oppervlakte van 53 hectare. Op 1 januari 2023 had Serlippens 2.034 inwoners, 972 mannen en 1.062 vrouwen.

Wijkraad Serlippens

Vergaderschema

Brede school De Twijn

Vergaderdata onbekend

Contactpersoon: mevr. I. Imanse
Adres: Lorentzlaan 24, 4532 KP  Terneuzen
Telefoonnummer: 0115 - 615 524
E-mail: buurtverenigingserlippens@hotmail.com

Buurt- dorps & wijkcentra
  • De Driehoek/De Twijn
Scholen
  • Brede School De Twijn (openbaar)
  • De Regenboog (speciaal onderwijs)