Triniteit

Wijkwethouder: : Laszlo van de Voorde
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

De wijk ligt in het zuidwesten van de kern Terneuzen en stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Tot de recente herinrichting liet de wijk de kenmerken zien van het bouwen in die tijd: een sober beeld met een strak ogend stratenpatroon en een sobere inrichting. Thans oogt de wijk speelser en heeft meer een parkachtig karakter gekregen, compleet met centraal in de wijk een plein en waterpartij. Om dit te bereiken werd een aantal bomen gekapt om zodoende plaats te maken voor rijkere groenvoorzieningen en werden 260 woningen gesloopt om ruimte te creëren voor zeventig nieuwbouwwoningen, met als woningtypen: vrijstaande herenhuizen, geschakelde zogenaamde parkwoningen en twee-onder-één-kapwoningen.
De wijk heeft een oppervlakte van ruim 16 hectare. Op 1 januari 2024 had Triniteit 1.529 inwoners, 740 mannen en 789 vrouwen.

Bewonersplatform Komt Voor Elkaar Triniteit

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

Aanvang bijeenkomsten: 19.15 uur in De Kameleon

Op de kalender vindt u de vergaderdata van bewonersplatform Komt Voor Elkaar Triniteit.

Contactpersoon: dhr. H. Meertens
Telefoonnummer: 06 - 50668896

Voor informatie kunt u een kijkje nemen op de website van De Kameleon of een e-mail sturen naar het bewonersplatform.

Buurt-, dorps- en wijkcentra
  • Buurthuis De Kamelon