Zeldenrust - St. Annapolder

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

De wijk biedt een goede woonkwaliteit in een gevarieerde en ruim opgezette omgeving. Tussen De Kraag en Sint Annapolder bevindt zich het streekziekenhuis. Kenmerkend voor de wijk, die aan de oostelijke zijde wordt begrensd door de Otheense Kreek, zijn verder de verschillende onderwijsinstellingen. Rond de scholen die centraal in de wijk zijn gepositioneerd is een bijzondere sociale structuur ontstaan.
De wijk heeft een oppervlakte van 99 hectare. Op 1 januari 2021 had Zeldenrust 2.955 inwoners, 1.520 mannen en 1.435 vrouwen.

Wijkraad Zeldenrust

Vergaderschema

aanvang 19.30 uur in Buurtuis Rivierenhuis. Vooraf aanmelden via mvanasten@zeeland.nl

16 maart 2021
15 juni 2021
21 september 2021
21 december 2021

Contactpersoon: dhr. M. van Asten
Adres: Merwedelaan 9, 4535 EV  TERNEUZEN
Telefoon: 06 - 42934945
E-mail: mvanasten@zeelandnet.nl

Buurt-, dorps- en wijkcentra
  • Het Rivierenhuis
Scholen
  • De Geule (rooms-katholiek)
  • De Hille (protestants-christelijk)
  • De Meerpaal (openbaar)
  • Scholengemeenschap Het Lodewijk College
  • ROC Westerschelde