Zeldenrust - St. Annapolder

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

De wijk biedt een goede woonkwaliteit in een gevarieerde en ruim opgezette omgeving. Tussen De Kraag en Sint Annapolder bevindt zich het streekziekenhuis. Kenmerkend voor de wijk, die aan de oostelijke zijde wordt begrensd door de Otheense Kreek, zijn verder de verschillende onderwijsinstellingen. Rond de scholen die centraal in de wijk zijn gepositioneerd is een bijzondere sociale structuur ontstaan.
De wijk heeft een oppervlakte van 99 hectare. Op 1 januari 2024 had Zeldenrust 2.851 inwoners, 1.46 6mannen en 1.395 vrouwen.

Wijkraad Zeldenrust

Vergaderschema

aanvang 19.30 uur in Buurtuis Rivierenhuis. Vooraf aanmelden via mvanasten@zeeland.nl

Contactpersoon: dhr. M. van Asten
Telefoon: 06 - 42934945
E-mail: mvanasten@zeelandnet.nl

Buurt-, dorps- en wijkcentra
  • Het Rivierenhuis
Scholen
  • De Geule (rooms-katholiek)
  • De Hille (protestants-christelijk)
  • De Meerpaal (openbaar)
  • Scholengemeenschap Het Lodewijk College
  • ROC Westerschelde