Zeldenrust - St. Annapolder

Wijkwethouder: Jurgen Vervaet
Wijkcoördinator: Jolanda Fieret (tot begin maart 2021 vervangster van Nancy Herwegh)

 

De wijk biedt een goede woonkwaliteit in een gevarieerde en ruim opgezette omgeving. Tussen De Kraag en Sint Annapolder bevindt zich het streekziekenhuis. Kenmerkend voor de wijk, die aan de oostelijke zijde wordt begrensd door de Otheense Kreek, zijn verder de verschillende onderwijsinstellingen. Rond de scholen die centraal in de wijk zijn gepositioneerd is een bijzondere sociale structuur ontstaan.
De wijk heeft een oppervlakte van 99 hectare. Op 1 januari 2020 had Zeldenrust 2.965 inwoners, 1.518 mannen en 1.447 vrouwen.

Wijkraad Zeldenrust

Vergaderschema

aanvang 19.30 uur in Buurtuis Rivierenhuis. Vooraf aanmelden is niet nodig!

24 juni 2020
2 juli 2020 - locatie: Vliegende Vaart
9 december 2020

Contactpersoon: dhr. M. van Asten
Adres: Merwedelaan 9, 4535 EV  TERNEUZEN
Telefoon: 06 - 42934945
E-mail: mvanasten@zeelandnet.nl

Buurt-, dorps- en wijkcentra
  • Het Rivierenhuis
Scholen
  • De Geule (rooms-katholiek)
  • De Hille (protestants-christelijk)
  • De Meerpaal (openbaar)
  • Scholengemeenschap Het Lodewijk College
  • ROC Westerschelde