Zuidpolder - Zuiderpark

Wijkwethouder: Ben van Assche
Wijkcoördinator: Michelle Witte

Zuidpolder ligt ten opzichte van de Oude Vaart aan de overzijde van de Guido Gezellestraat . De wijk grenst aan de oostzijde aan Katspolder en is gebouwd in de jaren zestig. In de zuidwesthoek ligt een groot winkelcentrum, met een bovenwijkse functie. Hierdoor is het voorzieningenniveau van deze wijk zeer hoog. Zuiderpark grenst aan Zuidpolder en is slechts voor een beperkt deel bebouwd. De rest van de wijk bestaat uit een sportpark, een park met vijver en een begraafplaats met crematorium.
De wijk heeft een oppervlakte van 74 hectare. Op 1 januari 2019 had Zuidpolder-Zuiderpark 1.990 inwoners, 1.028 mannen en 962 vrouwen.

Wijkvereniging Zuidpolder - Zuiderpark

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in Buurthuis De Zeemeeuw
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur

30 januari 2019
27 februari 2019
27 maart 2019
24 april 2019
29 mei 2019
26 juni 2019
25 september 2019
30 oktober 2019
27 november 2019
18 december 2019

Contactpersoon: dhr. H.J. Mercé
Adres: Mozarthof 21, 4536 AT  Terneuzen
Telefoonnummer: 06-54623733
E-mail: hjmerce@zeelandnet.nl