Zuidpolder - Zuiderpark

Zuidpolder ligt ten opzichte van de Oude Vaart aan de overzijde van de Guido Gezellestraat . De wijk grenst aan de oostzijde aan Katspolder en is gebouwd in de jaren zestig. In de zuidwesthoek ligt een groot winkelcentrum, met een bovenwijkse functie. Hierdoor is het voorzieningenniveau van deze wijk zeer hoog. Zuiderpark grenst aan Zuidpolder en is slechts voor een beperkt deel bebouwd. De rest van de wijk bestaat uit een sportpark, een park met vijver en een begraafplaats met crematorium. De wijk heeft een oppervlakte van 74 hectare.

 

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Zuidpolder-Zuiderpark 1.990 inwoners, 1.028 mannen en 962 vrouwen.

 

Contactgegevens wijkvereniging Zuidpolder - Zuiderpark

Contactpersoon: Dhr. H.J. Mercé

Adres: Mozarthof 21

Postcode Woonplaats: 4536 AT  Terneuzen

Telefoonnummer: 06-54623733

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de heer Mercé.

 

Werkzaamheden

Actuele werkzaamheden in Terneuzen