Zuidpolder - Zuiderpark

Wijkwethouder: Ben van Assche
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

Zuidpolder ligt ten opzichte van de Oude Vaart aan de overzijde van de Guido Gezellestraat . De wijk grenst aan de oostzijde aan Katspolder en is gebouwd in de jaren zestig. In de zuidwesthoek ligt een groot winkelcentrum, met een bovenwijkse functie. Hierdoor is het voorzieningenniveau van deze wijk zeer hoog. Zuiderpark grenst aan Zuidpolder en is slechts voor een beperkt deel bebouwd. De rest van de wijk bestaat uit een sportpark, een park met vijver en een begraafplaats met crematorium.
De wijk heeft een oppervlakte van 74 hectare. Op 1 januari 2020 had Zuidpolder-Zuiderpark 1.992 inwoners, 1.029 mannen en 963 vrouwen.

Wijkvereniging Zuidpolder - Zuiderpark

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in Buurthuis De Zeemeeuw
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur

29 januari 2020
26 februari 2020

Contactpersoon: dhr. H.J. Mercé
Adres: Mozarthof 21, 4536 AT  Terneuzen
Telefoonnummer: 06-54623733
E-mail: hjmerce@zeelandnet.nl