Zuidpolder - Zuiderpark

Wijkwethouder: Jeroen de Buck
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

Zuidpolder ligt ten opzichte van de Oude Vaart aan de overzijde van de Guido Gezellestraat . De wijk grenst aan de oostzijde aan Katspolder en is gebouwd in de jaren zestig. In de zuidwesthoek ligt een groot winkelcentrum, met een bovenwijkse functie. Hierdoor is het voorzieningenniveau van deze wijk zeer hoog. Zuiderpark grenst aan Zuidpolder en is slechts voor een beperkt deel bebouwd. De rest van de wijk bestaat uit een sportpark, een park met vijver en een begraafplaats met crematorium.
De wijk heeft een oppervlakte van 74 hectare. Op 1 januari 2022 had Zuidpolder-Zuiderpark 1.947 inwoners, 994 mannen en 953 vrouwen.

Wijkvereniging Zuidpolder - Zuiderpark

Vergaderschema

Aanvang 19:30 uur in Buurthuis De Zeemeeuw.
Vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur.  Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar de wijkvereniging.

26 januari 2022
23 februari 2022
30 maart 2022
20 april 2022
18 mei 2022
29 juni 2022
28 september
26 oktober
30 november

Contactpersoon: dhr. H.J. Mercé
Adres: Mozarthof 21, 4536 AT  Terneuzen
Telefoonnummer: 06-54623733
E-mail: hjmerce@zeelandnet.nl