Zuidpolder - Zuiderpark

Wijkwethouder: Jeroen de Buck
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

Zuidpolder ligt ten opzichte van de Oude Vaart aan de overzijde van de Guido Gezellestraat . De wijk grenst aan de oostzijde aan Katspolder en is gebouwd in de jaren zestig. In de zuidwesthoek ligt een groot winkelcentrum, met een bovenwijkse functie. Hierdoor is het voorzieningenniveau van deze wijk zeer hoog. Zuiderpark grenst aan Zuidpolder en is slechts voor een beperkt deel bebouwd. De rest van de wijk bestaat uit een sportpark, een park met vijver en een begraafplaats met crematorium.
De wijk heeft een oppervlakte van 74 hectare. Op 1 januari 2023 had Zuidpolder-Zuiderpark 1.913 inwoners, 978 mannen en 935 vrouwen.

Wijkvereniging Zuidpolder - Zuiderpark

Vergaderschema

Aanvang 19:30 uur in Buurthuis De Zeemeeuw.
Vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur.  Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar de wijkvereniging.

25 januari 2023
22 februari 2023
29 maart 2023
26 april 2023
31 mei 2023
28 juni 2023
27 september 2023
25 oktober 2023
29 november 2023
20 december 2023

Contactpersoon: dhr. H.J. Mercé
Adres: Mozarthof 21, 4536 AT  Terneuzen
Telefoonnummer: 06-54623733
E-mail: hjmerce@zeelandnet.nl