Zuidpolder - Zuiderpark

Wijkwethouder: Jeroen de Buck
Wijkcoördinator: Nancy Herwegh

 

Zuidpolder ligt ten opzichte van de Oude Vaart aan de overzijde van de Guido Gezellestraat . De wijk grenst aan de oostzijde aan Katspolder en is gebouwd in de jaren zestig. In de zuidwesthoek ligt een groot winkelcentrum, met een bovenwijkse functie. Hierdoor is het voorzieningenniveau van deze wijk zeer hoog. Zuiderpark grenst aan Zuidpolder en is slechts voor een beperkt deel bebouwd. De rest van de wijk bestaat uit een sportpark, een park met vijver en een begraafplaats met crematorium.
De wijk heeft een oppervlakte van 74 hectare. Op 1 januari 2024 had Zuidpolder-Zuiderpark 1.9156 inwoners, 998 mannen en 958 vrouwen.

Wijkvereniging Zuidpolder - Zuiderpark

Vergaderschema

Aanvang 19:30 uur in Buurthuis De Zeemeeuw.
Vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur.  Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar de wijkvereniging.

Op de kalender vindt u de vergaderdata van wijkverenigig Zuidpolder - Zuiderpark.

Contactpersoon: mevrouw J. Goossens
Telefoonnummer: 06-42346316
E-mail: buurthuiszuidpolder@gmail.com