Oude Vaart

Wijkwethouder: Paula Stoker
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

Deze wijk, die dateert uit de jaren '80 van de vorige eeuw, is vernoemd naar de waterloop, die in vroeger tijden vanuit het zuiden naar de vestingwerken van Terneuzen liep. In de wijken Lievenspolder en Triniteit is de vaart gedempt, terwijl hij voor Oude Vaart een belangrijk structurerend element vormt. In ruimtelijk opzicht biedt de wijk daardoor een gevarieerd beeld, met voldoende openbaar groen en oppervlaktewater.
De wijk heeft een oppervlakte van 63 hectare. Op 1 januari 2020 had Oude Vaart 1.193 inwoners, 600 mannen en 593 vrouwen.

Bewonersbijeenkomsten

Notulen van de bewonersbijeenkomsten Terneuzen-West.

Vergaderschema

aanvang 19.15 uur in De Kameleon

11 februari 2020
23 juni 2020
6 oktober 2020
8 december 2020

Scholen
  • De Oude Vaart (protestants-christelijk)
  • Het Lodewijk College