Zaamslag

Wijkwethouder: Ben van Assche
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

 Aan de oostelijke rand van de gemeente Terneuzen ligt Zaamslag. Het voormalige 'Saemslach' is, mede door overstromingen in de 15e en 16e eeuw, te gronde gegaan. Na herdijking van de Zaamslagpolder in 1650 werd het huidige Zaamslag gesticht. De inwoners worden ook wel 'Stropielekkers' genoemd. Vroeger stond op het dorpsplein een vat met stroop waar altijd een paar druppels aan bleven hangen. Volgens het verhaal haalden de inwoners van Zaamslag de druppels er met hun vinger af om die vervolgens af te likken. Tegenwoordig staat er voor de kerk op het plein een standbeeld van een stroopvat met twee 'lekkende' dorpsbewoners. Neem ook even en kijkje in het Schelpenmuseum, u zult niet weten wat u ziet. Overal waar u kijkt schelpen, schelpen, schelpen. In het Minox museum ziet u een grote verzameling Minox-camera's.

De kern heeft een oppervlakte van 77 hectare. Op 1 januari 2020 had Zaamslag 2.783 inwoners, 1.376 mannen en 1.407 vrouwen.

Dorpsraad Zaamslag

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in 't Stropievat. Let op: u moet zich hiervoor vooraf aanmelden! Stuur een e-mail naar lahamelink@zeelandnet.nl

14 januari 2020
10 maart 2020
8 september 2020
10 november 2020

Contactpersoon: dhr. K. Houg
Adres: Axelsestraat 65, 4543 CE  ZAAMSLAG
Telefoonnummer: 06-13138794
E-mail: jjhoug@zeelandnet.nl

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • 't Stropievat