Verhuizen naar Nederland

Bij het verhuizen naar Nederland moet u zich registreren. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. In dat geval registreert u zich bij een registratiegemeente en krijgt u een burgerservicenummer. Meer informatie vindt u bij 'Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetene)'.
 • U verblijft langer dan 4 maanden in Nederland. In dat geval moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
Inschrijven voor verblijf langer dan 4 maanden

Iedereen die zich wil laten inschrijven, moet zich persoonlijk aan de balie melden. U maakt hiervoor een afspraak. U kunt kiezen uit:

Om u te kunnen inschrijven bij de gemeente moet u:

 • de Nederlandse nationaliteit bezitten of vreemdeling zijn die in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf);
 • in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • tenminste 4 maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven.
Meenemen
 • U moet allemaal persoonlijk aan de balie komen. Ook eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moeten meekomen aan de balie;
 • Alle personen die zich willen inschrijven moeten een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) meenemen. Ook van eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moet u een legitimatiebewijs meenemen;
 • Een geboorteakte van alle personen die zich willen inschrijven en niet in Nederland geboren zijn.
 • Een bewijs van uitschrijving. Dit is verplicht om mee te nemen als u vanuit Belgie (uitgebreid model 8), de Nederlandse Antillen of Aruba (verhuisbericht naar Nederland) naar Nederland verhuist;
 • Een huwelijksakte, indien van toepassing;
 • Een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e), indien van toepassing;
 • Een geboorteakte van uw kind(eren), indien van toepassing;
 • Een adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren), indien van toepassing.

U kunt de akte opvragen in het land waar het feit heeft plaatsgevonden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie. Zoals een verklaring van toestemming bij inwoning of een kopie van uw huur- of koopcontract.

Buitenlandse akten

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van buitenlandse documenten ziet u hieronder een aantal verwijzingen.