Verhuizen naar Nederland

Bij het verhuizen naar Nederland moet u zich registreren. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. In dat geval registreert u zich bij een registratiegemeente en krijgt u een burgerservicenummer. Meer informatie vindt u bij 'Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetene)'.
 • U verblijft langer dan 4 maanden in Nederland. In dat geval moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
Inschrijven voor verblijf langer dan 4 maanden

Iedereen die zich wil laten inschrijven, moet zich persoonlijk aan de balie melden. U maakt hiervoor een afspraak. U kunt kiezen uit:

Om u te kunnen inschrijven bij de gemeente moet u:

 • de Nederlandse nationaliteit bezitten of vreemdeling zijn die in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf);
 • in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • tenminste 4 maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven.
Meenemen
 • U moet allemaal persoonlijk aan de balie komen. Ook eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moeten meekomen aan de balie;
 • Alle personen die zich willen inschrijven moeten een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) meenemen. Ook van eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moet u een legitimatiebewijs meenemen;
 • Een geboorteakte van alle personen die zich willen inschrijven en niet in Nederland geboren zijn.
 • Een bewijs van uitschrijving. Dit is verplicht om mee te nemen als u vanuit Belgie (uitgebreid model 8), de Nederlandse Antillen of Aruba (verhuisbericht naar Nederland) naar Nederland verhuist;
 • Een huwelijksakte, indien van toepassing;
 • Een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e), indien van toepassing;
 • Een geboorteakte van uw kind(eren), indien van toepassing;
 • Een adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren), indien van toepassing.

U kunt de akte opvragen in het land waar het feit heeft plaatsgevonden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie.

Buitenlandse akten

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van buitenlandse documenten ziet u hieronder een aantal verwijzingen.