Ontwerp 2

Transities en tegenstellingen

Het ontwerp is opgebouwd uit verschillende lagen en thema’s met als verbindende factor: transities en tegenstellingen. Omdat een tunnel per definitie iets is dat onder de grond gaat, is er bij dit ontwerp ook voor gekozen om het ondergrondse zichtbaar te maken. Door een soortgelijk gespiegeld kunstwerk aan de andere kant van de tunnel te maken, lijkt het alsof u door een dwarsdoorsnede van de omgeving loopt.
Zo staat bijvoorbeeld het Waterfront al in dit ontwerp en is het de bedoeling om in het definitieve ontwerp meerdere Terneuzense landmarks of markante bouwwerken mee te nemen. Het uiteindelijke ontwerp zal dan ook meer elementen bevatten in de 3 lagen. Er is gekozen voor een speelse en kinderlijke manier van ontwerpen, omdat voor veel Terneuzenaren het tunneltje nog gekoppeld is aan het oude zwembad, iets uit hun jeugd.
De meerdere lagen (transities en tegenstellingen) die in het ontwerp terug te vinden zijn:
- Lucht-Landschap-Ondergronds (verticaal)
- Zee-Strand-Dijk-Land (horizontaal)
- Water-Lucht-Land (transport)
- Fossiele brandstoffen-Windmolens-Zonnepanelen (energie)
- Ondergrondse netwerken (stroom-water / van-naar)