Energietoeslag 2023

De kosten van veel producten en diensten, vooral die van energie, zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de hoge energierekeningen te betalen. Om u hierbij te helpen, is er ook dit jaar de energietoeslag. De energietoeslag is bedoeld voor een huishouden in onze gemeente dat:

 • Een energiecontract met een energieleverancier heeft;
 • Te maken heeft met een (laag) inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

De energietoeslag is niet bedoeld voor inwoners die op het moment van aanvraag jonger zijn dan 21 jaar of nog studerend zijn.
Onze peildatum is 1 oktober 2023. Heeft u op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering van de gemeente Terneuzen? Dan hoeft u niets te doen.
U krijgt de energietoeslag omstreeks 17 november 2023 op uw rekening.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een (eenmalig) bedrag van € 1300,00 netto per huishouden. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig om dit geld te gebruiken voor de hogere jaarafrekening van de energieleverancier.

Vraagt u de energietoeslag voor de eerste keer aan?

Aanvragen kan via onderstaande knop 'Energietoeslag aanvragen' of via een papieren aanvraagformulier. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van het inkomen over de maand oktober 2023 (uw vermogen telt niet mee). Het is tot 30 juni 2024 mogelijk om een aanvraag energietoeslag 2023 te doen.

Energietoeslag aanvragen

Nodig bij uw aanvraag

 • De bewijsstukken van uw inkomen over de maand oktober 2023 en (als u een partner heeft) ook van uw partner;
 • Volledige bankafschrift(en) van de maand oktober 2023 waarop uw inkomen wordt gestort en waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam;
 • Factuur energieleverancier oktober 2023.
Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen. Dan ontvangt u omstreeks 17 november 2023 € 800,- op uw rekening. Deze € 800,- is een aanvulling op het al eerder verstrekte voorschot energietoeslag 2023 van € 500,- in maart 2023. Wij sturen u in november hierover een brief. Als u eind november nog geen brief of uitbetaling heeft ontvangen terwijl u denkt daar wel recht op te hebben, dan kunt u de energietoeslag alsnog aanvragen.

U heeft een uitkering

Heeft u op 1 oktober 2023 een uitkering van de gemeente? Bijvoorbeeld PW (bijstand), IOAZ, IOAW of AOW met AIO? Dan ontvangt u de energietoeslag automatisch op uw rekening. U hoeft geen aanvraag te doen.

U heeft een schuldregeling

Ligt er beslag op uw inkomen? Of heeft u een schuldregeling bij de gemeente? Ook dan heeft u waarschijnlijk recht op de energietoeslag. Bespreek dit met uw consulent of bel met de klantenservice.

U bent student

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente.  Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de energietoeslag uitbetaald.

Voorwaarden

U kunt energietoeslag aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Terneuzen en heeft geen briefadres
 • U heeft een contract met een energieleverancier
 • U heeft in 2023 niet eerder de Energietoeslag (van een andere gemeente) ontvangen
 • Uw inkomen is lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie toelichting)
 • U bent 21 jaar of ouder en heeft geen studiefinanciering
Maandinkomen

Uw netto-inkomen is het bedrag dat u overhoudt nadat de belasting eraf gehaald is. Ligt er beslag op uw inkomen? Of heeft u een schuldregeling WSNP? Haal het aflosbedrag van uw inkomen af om uw netto-inkomen te berekenen.

Inkomensgrenzen energietoeslag 2023
Gezinssamenstelling     Tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand / Alleenstaande ouder € 1.581,61 € 1.764,96
Samenwonend / getrouwd € 2.259,43 € 2.396,68

 

Wat telt mee als inkomen?

Heeft u een partner? Tel dan het inkomen van uzelf en uw partner bij elkaar op. Uw maandinkomen is het totaal van:

 • Inkomen uit werk (uw salaris of inkomsten als zelfstandige/ondernemer)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, etc.) en pensioenen
 • Partner- en/of kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Inkomen uit vermogen, polissen of waardecertificaten

Heeft u iedere maand wisselende inkomsten of bent u zelfstandig ondernemer? Vul dan het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie maanden in.

Heeft u via de werkgever een pensioen opgebouwd uit een lijfrenteproduct?  Dan mag u het inkomen als alleenstaande met € 25,15 verlagen en voor een gezamenlijk inkomen met € 50,30.

Wanneer geldt iemand als uw partner?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
  • u ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

Wat telt niet mee als inkomen?

 • het inkomen van kinderen die bij u wonen
 • toeslagen van de Belastingdienst
 • kinderbijslag van de SVB
Voorschot ontvangen in maart 2023

Ontving u begin 2023 een uitkering in het kader van de Participatiewet of een AIO- aanvulling vanuit de SVB of heeft u de Energietoeslag 2022 ontvangen? Dan heeft u al een deel van de energietoeslag voor 2023 ontvangen. Wij hebben op 30 maart 2023 € 500,00 uitbetaald.

Waar vind ik meer informatie over de energietoeslag?

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. De nieuwe gemeentelijke beleidsregels zijn (binnenkort) terug te lezen op overheid.nl.