Eenmalige Energietoeslag

De prijzen van energie zijn afgelopen jaar hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens extra geld kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten verstrekt over 2022.

Energietoeslag 2023

De Rijksoverheid wil ook in 2023 een Energietoeslag verstrekken aan mensen met een laag inkomen. De Rijksoverheid wil dat gemeenten wachten met het aannemen van aanvragen tot de Wet Energietoeslag 2023 is vastgesteld. De nieuwe landelijke wetgeving Energietoeslag 2023 wordt bekend in oktober 2023.

Aanvragen is nu nog niet mogelijk

U kunt de eenmalige energietoeslag 2023 nog niet aanvragen.
Voor deze toeslag is op 3 juli 2023 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede en Eerste kamer moeten hier nog over beslissen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Voorschot

Ontvangt u een uitkering in het kader van de Participatiewet of een AIO- aanvulling vanuit de SVB of heeft u de Energietoeslag 2022 ontvangen? Dan krijgt u wel alvast een voorschot van € 500,00 op de energietoeslag 2023. Dit is op donderdag 30 maart 2023 uitbetaald.

 

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel:

Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (130 % van de bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.554,36 € 1.729,87
Samenwonend/getrouwd € 2.220,51 € 2.349,36


(Normen januari 2023. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.)

Daarnaast gelden ook de volgende regels:

 • Uw vermogen speelt geen rol bij het beoordelen of u recht heeft op de toeslag.
 • Een student komt in aanmerking voor de energietoeslag als deze zelfstandig woont en zelfstandig de energiekosten draagt.

De volgende mensen komen niet in aanmerking voor de toeslag:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • dak- en thuislozen;
 • mensen die in een inrichting wonen;
 • mensen die zijn ingeschreven in de BRP als ingezetene met enkel een briefadres.

Het inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Optellen, onder andere

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (bijvoorbeeld WIA + ToeslagenWet inclusief vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

Niet meetellen, onder andere

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt
Waarom ontvang ik een voorschot terwijl ik er geen recht op heb?

Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen, dan heeft u in 2023 automatisch recht op het voorschot van € 500,-. Wij hebben dit voorschot eind maart 2023 op uw rekening gestort. Ook als uw financiële situatie gewijzigd is heeft u toch recht op dit voorschot.

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

De energietoeslag van 2022 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2022. Het is nog niet bekend wanneer u een aanvraag kunt doen voor 2023. De gemeente moet wachten op het Ministerie. Het Ministerie is bezig om een Wet Energietoeslag 2023 te maken. Pas als die Wet klaar is kan u een nieuwe aanvraag doen.

Hoe lang duurt het voordat ik de energietoeslag ontvang?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag. Helaas krijgt u geen ontvangstbevestiging. Door de vele aanvragen die we hebben gekregen, duurt het langer dan 8 weken voordat wij uw aanvraag kunnen bekijken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Is uw aanvraag van 2022 nog niet afgehandeld?

Heeft u in 2022 een aanvraag gedaan, maar is het nog niet bekend of u de energietoeslag krijgt? Dan hoeft u voorlopig geen nieuwe aanvraag te doen. U wacht tot u bericht krijgt over deze aanvraag.

Afgewezen aanvragen 2022

Is uw eerdere aanvraag afgewezen op basis van de al eerder vastgestelde beleidsregels waarbij het inkomen niet hoger mocht zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm? Of heeft u uw aanvraag introkken dan beoordelen we die aanvraag opnieuw. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen voor de toeslag 2022.

Bent u zelfstandige en wisselt uw inkomen?

Dan moet u de jaarcijfers over 2021 van uw onderneming inleveren. Op basis van deze jaarcijfers berekenen wij het netto maand inkomen uit uw onderneming. Indien aanwezig zullen onderstaande inkomsten bij uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) opgeteld worden:

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (bijvoorbeeld WIA + ToeslagenWet inclusief vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner

Alle bewijsstukken van deze inkomsten moet u eveneens inleveren.
Wanneer wij de jaarcijfers over 2021 in ons bezit hebben, zullen wij met betrekking tot uw onderneming nog een aantal aanvullende vragen aan u stellen. Hiervoor zullen wij contact met u opnemen.

Waar vind ik meer informatie over de energietoeslag?

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. Alle informatie over deze regeling staat in de beleidsregels.