Terneuzen vertelt!

Terneuzen vertelt!De gemeente Terneuzen wil leren van uw ervaring met hulpverlening. Wat gaat goed en wat kan beter? Met uw ervaring verbeteren we de hulpverlening aan onze inwoners.

We vragen u om één ervaring te beschrijven en daar een aantal vragen over te beantwoorden. We hopen veel ervaringen binnen te krijgen. Zo kunnen we samen stap voor stap de hulpverlening voor onze inwoners zo goed mogelijk maken.

Krijgt u hulpverlening of heeft u eerder hulpverlening aangevraagd? Deel dan uw ervaring! Het is volledig anoniem.

Lorenz voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente Terneuzen. Heeft u vragen? Mail dan naar terneuzenvertelt@lorenz.nl.

Deel uw ervaring

Jeugdhulp

Hier kun je jouw ervaring met jeugdhulp delen. Als ouder/verzorger van een kind met jeugdhulp kunt u uw ervaring hier delen.

Maatschappelijke ondersteuning

Hier kunt u uw ervaring met ondersteuning vanuit de Wmo delen. Bij de ondersteuning vanuit de Wmo gaat het om huishoudelijke hulp, dagbesteding, individuele begeleiding, hulpmiddelen of vervoer. 

Hier kunt u uw ervaring met beschermd wonen of opvang delen. Bij beschermd wonen en opvang gaat het om hulp in een beschermde woonvorm of het sociaal pension.

Participatie

Hier kunt u uw ervaring delen met het aanvragen van een uitkering of andere financiële hulp, zoals schuldhulpverlening, bijzondere bijstand of begeleiding naar passend werk.