Tijdelijk Noodfonds Energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt, voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de hele periode. De volgende huishoudens kunnen steun krijgen:

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Vergoeding

Het Noodfonds betaalt het deel van de energierekening dat meer is dan 10% tot 13% van het inkomen. Bij huishoudens met een bruto-inkomen tot 160% van het sociaal minimum betaalt het Noodfonds het bedrag boven de 10%. Bij huishoudens met een bruto-inkomen van 160 tot 200% betaalt het Noodfonds het bedrag boven de 13%.

Aanvragen vergoeding

U vraagt de vergoeding aan via de website van geldfit. Na inloggen met DigiD, haalt het systeem onder andere uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en uitkeringsinstanties. Als deze gegevens niet kloppen, kunt u bezwaar maken. De termijnbedragen van uw energierekening geeft u zelf door. De aanvraag wordt automatisch afgehandeld. Het Noodfonds maakt het bedrag over naar de energiemaatschappij, die vervolgens zorgt dat het bij u terechtkomt.

Door het prijsplafond dat op 1 januari is ingegaan, ziet u verschil in de energierekeningen van 2022 en 2023. U moet daarom twee aanvragen indienen: één aanvraag over het laatste kwartaal van 2022 en één over het eerste kwartaal van 2023.

Informatie en uitvoering

Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de www.noodfondsenergie.nl. Hier kunt u ook de Noodfonds-check doen om te zien of u in aanmerking komt. De gemeente heeft geen rol in de uitvoering van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het noodfonds is een initiatief van energieleveranciers, de NSR en SchuldenlabNL. Het Rijk ondersteunt met een subsidie van maximaal €50 miljoen.