Tijdelijk Noodfonds Energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt, voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening.

Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de www.noodfondsenergie.nl. Hier kunt u ook de Noodfonds-check doen om te zien of u in aanmerking komt. De gemeente heeft geen rol in de uitvoering van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het noodfonds is een initiatief van energieleveranciers, de NSR en SchuldenlabNL.