Inzien bestemmingsplan / omgevingsvergunning

Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan?
Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen.

Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'. Hier vindt u meer informatie over bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedures.
Indien wordt afgeweken van het bestemmingsplan kan in sommige gevallen meegewerkt worden aan een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure.
 

4 mogelijkheden om een plan in te zien
 

  • Zoek een bestemmingsplan of omgevingsvergunning op de kaart van Terneuzen. Om een plan in te zien, maakt u gebruik van de RO-viewer. In de handleiding leest u hoe dit werkt.

Bestemmingsplan inzien
 

 Afspraak maken