Doe ons een plezier, oud papier en karton hier!

Oud papier en karton (OPK) is een van de waardevolle afvalstromen die onze gemeente inzamelt. In Terneuzen zamelen we bij iedere woning oud papier in. Alle woningen hebben een blauwe container en bij hoogbouwwoningen staan verzamelcontainers. Vrijwilligers van organisaties en verenigingen legen elke maand deze containers.
Van dit OPK worden nieuwe producten gemaakt zoals tijdschriften, dozen, nieuw papier en nog veel meer. Wel 87% van al het oud papier en karton wordt gerecycled. Daarmee hoort Nederland bij de Europese koplopers in papierrecycling.

59 kg per inwoner

In Terneuzen halen we zo’n 59 kg per inwoner aan oud papier en karton op. Dat is een mooi resultaat!. Maar net iets minder dan het landelijke gemiddelde van 60 kg per inwoner. Dus het kan natuurlijk nog beter.

Daarom, doe ons een plezier: Hou oud papier en karton apart en doe het in de blauwe bak!