Uitgifte van grond 2023

De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning of bedrijf willen bouwen. Afhankelijk van de vraag naar een kavel, kan uitgifte op basis van bijvoorbeeld op inschrijving of loting worden overwogen.
Aan de uitgifte van bouwgrond worden voorwaarden gekoppeld, zoals bepalingen uit het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteit. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.

U vindt hier het overzicht van de grondprijzen per 1 januari 2023. Prijzen in euro’s per m² excl. belasting en overige kosten, tenzij anders aangegeven.

Als u vragen heeft over aan- of verkoop van gronden, kunt u contact opnemen via jboz@terneuzen.nl

Woningbouw algemeen

Kern Terneuzen  
  • Richtprijs kavel < 750 m²
205.00
  • Richtprijs kavel extra m² ≥ 750 m²
180,00
Overige kernen  
  • Richtprijs kavel < 750 m²
190,00
  • Richtprijs kavel extra m² ≥ 750 m²
165,00

 

Sociale woningbouw

Kavelprijs sociale woningbouw* 21.250,00*
Grondwaarde appartementen nader te bepalen
Kavelprijs woonwagenstandplaatsen (≥ 350 m²) 35.000,00*
Kavelprijs woonwagenplaatsen (< 350 m²) 100,00

 

Woningbouwkavels kernen

Westdorpe, Vissersverkorting 80,00
Sluiskil, Baljuwlaan 80,00

 

Bijzondere doeleinden

Kern Terneuzen 102,50
Overige kernen 95,00

 

Overige gronden

Prijzen in euro’s per m²

Verkoop groen- en reststroken (geen bouwgrond)

 

71,50

Verhuur groen- en reststroken (per jaar) 1,20 (minimaal 60,00)
Verhuur van volkstuinen (per jaar) 0,33
Huurprijs jachtrecht (per ha per jaar) 12,00
Huurprijs overige gronden (per jaar) 7,70

 

Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein algemeen  
  • Basisbedrag
79,00
  • Optievergoeding voor uit te geven bedrijventerreinen (% van de koopsom)
2%
Handelspoort - Zuid 100,00
Terneuzen Zuid Bedrijvenstraat  
  • groter dan 1 ha
67,00
  • tot en met 1 ha
79,00
Terneuzen Zuid Zuidpoort 79,00

* voor deze onderdelen geldt een vaste kavelprijs.